Home

Proximale humerusfractuur

Proximale Humerus fractuur - traumaprotocol

 1. De proximale humerusfractuur is de derde meest voorkomende osteoporotische niet-wervel fractuur bij oudere patiënten Kliniek Pijn en zwelling schouder en bovenarm
 2. Wat is de klinische relevantie van operatief versus conservatief behandelen van patiënten met een gedislokeerde proximale humerusfractuur? Hoe werd dit onderzocht? In de PROFHER-trial, een multicentrische gerandomiseerde gecontroleerde klinische trial, werden 250 patiënten in 32 ziekenhuizen van de Britse National Health Service geïncludeerd
 3. U bent onder behandeling in het ziekenhuis, omdat u een breuk (= fractuur) heeft in het bovenste deel (= proximaal) van de bovenarm (= humerus). In medische termen heet dit een proximale humerus fractuur. Om uw herstel te volgen en de functie van de arm/schouder te laten controleren, komt u nog één of meerdere keren op de Giamers
 4. Proximale humerusfractuur: S42.2: Abbreviated Injury Scale (AIS) Humerus fracture NFS : 751100.2: Humerus fracture - open: 751101.2: Proximal humerus fracture NFS : 751111.2: Proximal humerus fracture - open: 751112.2: Proximal humerus fracture - extra-articular: unifocal [either one of the tuberosities or the metaphysis]: single fracture line
 5. U heeft een gebroken bovenarm (humerusfractuur). In deze folder vindt u informatie over de behandelingsmogelijkheden en de gang van zaken rond een eventuele operatie. Voor deze operatie wordt u twee dagen opgenomen in het ziekenhuis
 6. Proximale humerusfractuur - een gebroken schouder. 7. De opname. Als er bij een schouderfractuur een schouderprothese of osteosynthesemateriaal geïmplanteerd moet. worden, wordt de patiënt via de spoedeisende hulp opgenomen op de verpleegafdeling. Voor de. operatie krijgt de patiënt een speciaal OK-hemd aan en wordt naar de observatieafdeling gebracht. N
 7. Proximale humerusfractuur - een gebroken schouder. schroeven). Bij 4 part fractures volgens de Neer classificatie wordt bij oudere patiënten een. prothese overwogen. Mogelijke behandelingen zijn: Conservatieve behandeling . 6 Tot 12 weken rust. Hierbij wordt de arm geïmmobiliseerd door deze in een sling (draagband) te. dragen

Proximale humerusfractuur altijd conservatief behandelen

Humerusschachtfracturen: 3% van alle fracturen.Vroeger vooral conservatief: nu meerdere methoden (AO).ANATOMIE:Humerusdiafyse:• Proximale grens pectoralis major distale grens-supracondylaire rand.• Proximaal cilindrisch van vorm en distaal driehoekig.• Nervus radialis ligt posterieur in sulcus en loopt van posteromediaal naar anterolateraal. Bij patiënten met een gedislokeerde proximale humerusfractuur die nog actief en fit zijn, is er in Europa geen consensus over het te voeren beleid. Verder onderzoek moet uitwijzen voor welke patiënt een operatie zinvol is. Een man met een gezwollen schouder (2013) Deze laatste deelt de fractuur in afhankelijk van het aantal botfragmenten. De proximale humerus kan onderverdeeld worden in vier fragmenten (parts), te weten het kopfragment, tuberculum majus, tuberculum minus en de humerusschacht Proximale humerusfractuur. Fractuur (= botbreuk): een onderbreking van de continuïteit van het bot. Proximale humerusfracturen komen veel voor, met name bij ouderen patiënten met osteoporose. Een veel gebruikte classificatie is de Neer classificatie. Hierbij wordt de humeruskop opgedeeld in vier segmenten (fig.13): I. humerusschacht

Proximale humerusfracturen komen frequent voor en ontstaan meestal na een val bij ouderen met osteoporose. Bij niet-gedisloceerde humerusfracturen is een conservatieve behandeling de norm. Ongeveer 50% van de proximale humerusfracturen zijn gedisloceerde fracturen (1)

proximaal proximaal bijv.naamw. medisch dichtstbijzijnd, aan deze kant Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'proximaal ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden eindigen op proximaal: approximaal 21 definit.. Een proximale humerusfractuur treedt op wanneer de bal van het schoudergewricht met kogelgewricht wordt gebroken. De breuk zit eigenlijk aan de bovenkant van het armbeen (de humerus). De meeste proximale humerusfracturen zijn niet-verplaatst (niet uit positie), maar ongeveer 15-20 procent van deze fracturen is verplaatst, en deze kunnen mogelijk een meer invasieve behandeling vereisen Proximale humerusfracturen komen steeds vaker voor. Patiënten met een proximale humerusfractuur worden van oudsher conservatief behandeld. De laatste decennia zijn echter diverse nieuwe implantaten..

De humerus is op te delen in drie delen, de proximale humerus (bovenste deel), de humerus schacht en de distale humerus (onderste deel). Het proximale deel heeft een kop (caput humeri). Deze vormt samen het de schouderkom van het schouderblad, het schoudergewricht. Onder de humerus kop ligt het collum anatomicum, de nek PATIËNTEN INFORMATIE 02728-NL, 1 november 2016 Subcapitale humerus fractuur Breuk onder de kop van de bovenar

Humerusschacht fractuur - gebroken bovenarm ter hoogte van de schacht . Inleiding. Deze folder geeft u algemene informatie over de behandeling van een breuk ter hoogte van de schacht van de bovenarm Proximale Humerus Fracturen. Fracturen van de bovenarm of proximale humerus zijn niet zeldzaam. Ongeveer 5% van alle fracturen zijn fracturen van de bovenarm. Dit type fracturen komt voornamelijk vor bij oudere osteoporotische patiënten. Het meest voorkomende ontstaansmechanisme is een val op de uitgestrekte hand Een proximale humerusfractuur is een gebroken bot dat optreedt nabij uw schoudergewricht. Proximaal verwijst naar het dicht bij uw lichaam zijn, en humerus verwijst naar het armbeen dat bekend staat als de humerus. Een proximale humerusfractuur kan een pijnlijk letsel zijn dat uw vermogen om uw arm en schouder te bewegen beperkt Een botbreuk (fractuur) in de bovenarm (humerus) kan ontstaan na een val op de schouder, op de bovenarm of wanneer u zich opvangt met een gestrekte hand. Twee bekende locaties waar deze botbreuk optreedt is ter hoogte van de schouder (genaamd proximale humerusfractuur) of in het midden van de bovenarm (genaamd mid-schacht humerusfractuur)

Wat is een proximale humerusfractuur? Een proximale humerus fractuur is een breuk in de lange bot van de bovenarm in het schoudergewricht. In een jong persoon, kan dit soort van een pauze gebeuren na een ernstig trauma aan de schouder. Meer in het algemeen, kan een proximale humerus fra Een proximale humerusfractuur is een breuk in het bovenste deel van uw humerus nabij uw schouder. Middenschacht. Een middenschacht opperarmbeenfractuur is een breuk in het midden van uw opperarmbeen. Distaal. Distale humerusfracturen komen voor in de buurt van uw elleboog Het bovenarmsbot (de 'humerus') is een lange pijpbeen van de schouder tot aan de elleboog. Ter hoogte van de schouder heeft het bovenarmsbot een bolvormige kop, waarmee de bovenarm een gewricht vormt met het komvormige schouderblad. Dit gewricht vormt het schoudergewricht Wat is humerusfractuur? EEN: Humerus fractuur is de breuk van het opperarmbeen in de bovenarm. Er zijn drie soorten humerusfracturen volgens verschillende locaties: proximale humerus breuk, Midschacht humerusfractuur en distale humerus fractuur. Alle osteoporose, botkanker, botinfecties, botcysten of tumoren kunnen leiden tot een humerusfractuur De proximale humerusfractuur was verantwoordelijk voor meer dan 1% van de fractuur bij kinderen, meestal bij kinderen met een afsluiting van de epifyse, 9 tot 14 jaar oud. Er waren geen significante verschillen in geslacht en linker- en rechterkant. Het meest gebruikte type is het Jeffrey-type

Re: humerus breuk in bovenarm ervaringen? Geplaatst: 24-08-12 14:19 . Ik, toen ik 21 was Bij mij was de onderkant van het bot in m'n oksel geschoten en dat moest dus in een paar weken zakken. Ik ben geen mietje maar ik heb 2 wekenlang gejankt Ze hadden me een sling omgedaan en daar moest ik het mee doen 16.3 PROXIMALE HUMERUSFRACTUUR..... 172 16.4 SUPRACONDYLAIRE HUMERUSFRACTUUR..... 173 16.5 EPIFYSIAIR FRACTUUR DISTALE HUMERUS Het proximale segment heeft nummer 1, de diafyse nummer 2, de distale metafyse nummer 3. Bijvoorbeeld: 11 Subcapitale humerus 12 Humerusschacht 13 Supracondylaire humerus Een collumfractuur, dijbeenhalsfractuur, gebroken heup of heupfractuur is een proximale femurfractuur, een botbreuk ofwel fractuur in het bovenste gedeelte van het dijbeen. Zo'n botbreuk bevindt zich op kleine afstand van- of zelfs in het heupgewricht. Een botbreuk in het heupbeen heet een bekkenfractuur

X-schouder - Startradiology

Voor de proximale humerusfractuur is een kort model pen beschikbaar. Een alternatief is de MultiLoc Proximale Humeruspen. Deze pen biedt de mogelijkheid om schroeven onder verschillende hoeken in de humeruskop te plaatsen, wat de stabiliteit verhoogt in osteoporotisch bot Proximaal humerusfractuur; Synoniemen: Proximale humerale fracturen: Multi-gefragmenteerd fractuur van de proximale humerus met betrokkenheid van de tuberculum majus: Specialiteit: Orthopedie: symptomen: Pijn, zwelling, verminderd vermogen tot het bewegen schouder: Types: 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel: Oorzaken: Vallen op de arm, direct trauma.

2.11 Proximale humerusfractuur 68 3. BovenARM 3.1 Humerusschacht fractuur 72. 6 4.eLL eBoog 4.1 Condylaire humerusfractuur (supra- en transcondyliar) 76 4.2 Capitellum fracturen 77 4.3-A Radiuskopfractuur 78 4.3-B Radiushals Fractuur 80 4.4 Luxatie elleboog 81 4.5 Processus Coronoideus fractuur 84 4.6.

We help you diagnose your Proximal humerus case and provide detailed descriptions of how to manage this and hundreds of other pathologie Reponeer de proximale humerusfractuur open, na falen van gesloten repositie. Hierbij bestaat dan relatief vaak interpositie van de lange bicepspees. Behandel bij een gesloten groeischijf, de proximale humerusfractuur zoals bij volwassenen. Kies bij fixatie bij voorkeur voor een Elastic Nail (ESIN), eventueel K-draden o Hustinx PA, De proximale humerusfractuur bij volwassenen. [Academisch proefschrift] Amsterdam: Vrije Universiteit, 1994. Google Schola

Zes patiënten werden nogmaals geopereerd in verband met klachten van het osteosynthesemateriaal. Fixatie met hoekstabiele plaatosteosynthese is een goede operatieve behandeling van proximale humerusfracturen. Patiënten kunnen snel mobiliseren, de schouderfunctie op de middellange termijn is goed en de radiologische union-rate is hoog Proximale humerusfractuur bij volwassenen: chirurgische of conservatieve behandeling? Rangan A, Handoll H, Brealey S, et al. Surgical vs nonsurgical treatment of adults with displaced fractures of the proximal humerus: the PROFHER randomized clinical trial. JAMA. 2015;313:1037-47. Jean-Jacques Rombouts, professeur émérite De chirugische nek (collum chirurgicum): deze vormt de overgang tussen het proximale uiteinde en de schacht (corpus humeri). De naamgeving verwijst naar de predilectieplaats voor humerusfracturen . Dat betekent dat de opperarmbeen hier sneller zal breken of beschadigd zal worden dan op andere plaatsen Een proximale humerusfractuur is extra zorgelijk door zijn locatie in de buurt van andere belangrijke structuren, zoals de rotatormanchet spieren, de brachiale plexus (een knooppunt van zenuwen vanuit de nek die de arm bezenuwen) en bepaalde weefsels in het kapsel van het schoudergewricht

Proximale Humerus fractuur

Figuur 2. Linker elleboog. Open intra-articulair comminutief fractuur van de proximale radius en ulna, met lucht in de weke delen. Stressfractuur: fractuur t.g.v. excessieve stress op het bot. Wordt o.a. gezien bij de metatarsalia van fanatieke sporters (fig. 3a Behandeling van proximale humerusfracturen bij volwassenen Publication Publication. Cochrane review in perspectief. Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde, Volume 20 - Issue 4 p. 144- 14 bovenarm. Dit wordt een Subcapitale humerusfractuur genoemd. Deze breuk ontstaat vaak door een val op de (uitgestrekte) arm. Pijn en zwelling Deze breuk gaat gepaard met (veel) pijn in de bovenarm en het schoudergewricht. Er kan een flinke bloeduitstorting en zwelling ontstaan, samen met de pijn zorgt dit voor een beperkte functie van de arm

Reponeer de proximale humerusfractuur open, na falen van gesloten repositie. Hierbij bestaat dan relatief vaak interpositie van de lange bicepspees. Behandel bij een gesloten groeischijf, de proximale humerusfractuur zoals bij volwassenen. Kies bij fixatie bij voorkeur voor een Elastic Nail (ESIN), eventueel K-draden of osteosynthese met plaat e Distale humerusfractuur (Gebroken elleboog) Distale radiusfractuur (Gebroken pols) E. Elleboogbreuk (Gebroken elleboog) Ernstig trauma (Polytrauma) F. Proximale radiusfractuur (Gebroken spaakbeen) Proximale tibiafractuur (Gebroken knie) Pubistakfractuur (Gebroken bekken) Q. R Voorbeeld van proximale humerusfractuur, AO B Figuur 2. Controlefoto na reductie en fixatie. 1.1, 2 part geimpacteerde valgus fractuur. Neer-classificatie aantal AO-classificatie type aantal subtotaal two-part 7 type A 11A1 1 4 11A3 3 three-part 19.

Surgical vs nonsurgical treatment of adults with displaced fractures of the proximal humerus: the PROFHER randomized clinical trial. JAMA. 2015 Mar 10;313(10):1037-47. doi: 10.1001/jama.2015.1629 . Mechanism of injury and morphology of the greater tuberosity fracture. Journal of shoulder and elbow surgery, 2006 De proximale humerus kan onderverdeeld worden in 4 fragmenten, te weten het kop-fragment, tuberculum maius, tuberculum minus en de humerusschacht. In de indeling volgens Neer wordt een fractuur alleen betrokken in de typeindeling als er meer dan 1 cm dislocatie van het fragment is een clavicula- of een proximale humerusfractuur. U mag zelf kiezen waar u revalideert. Bij voorkeur is dit een fysiotherapeut die lid is van het schoudernetwerk.nl. Dagelijkse verzorgingstips: U mag de sling afdoen wanneer u zich gaat douchen of wassen. Ook mag u best af en toe met de arm gesteund op een kussen rustig bijvoorbeeld tv kijken Patiëntnummer Patiëntnaam Datum SST - PO (SNT Schouder Test - Post Operatief) 24-4-2011 2. Scoren van de functies (lenigheid, controle, kracht) van de schoude

Humerusfractuur: subcapitaal, humeruskop en tuberculum majus

Subcapitale humerusfractuur links/rechts. Ingreep Philosplaat . Antibiotica prophylaxis Zinacef 1.500 mg IV eenmalige bolus. Verslag TOP-procedure. Insert the Kirschner wire into the proximal guide hole of the insertion guide below the rotator cuff so that the Kirschner wire aims at the proximal joint surface About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Proximale humerusfracturen Epidemiologie. 4-5% van alle fracturen. Mechanisme van verwonding. Meestal na een val op een uitgestrekte hand vanaf stahoogte. Kan ook optreden tijdens epileptische aanvallen of elektrische schokken wanneer een fractuur gepaard kan gaan met een dislocatie van de achterste schouder

Proximale humerusfractuur - www

humerusfractuur. Na een drietal onsuccesvolle gesloten repositie­ pogingen werd een tijdelijke Kirschner­draad in het proximale fragment geplaatst. De gesloten reposi­ tiemethode middels de tijdelijke Kirschner­draad, zoals beschreven in dit artikel, is een eenvoudi Proximale humerusfractuur Vooral bij ouderen. Vrouwen( osteoporose)>mannen. De oorzaak is vaak een laag-energetisch trauma (zoals een val vanuit stand) met een val op de uitgestrekte arm of door een directe val op de schouder Symptomen Lokale zwelling, pijn in de schouder/bovenarm De distale radiusfractuur (DRF) is wereldwijd het meest voorkomende fractuurtype op de afdeling Spoedeisende Eerste Hulp. Uit onderzoek blijkt dat circa 17% van alle gediagnosticeerde fracturen een DRF betreft T2 Proximal Humeral Nailing System Contributing Surgeons. 3 Contents Page 1. Introduction & Features 4 Implant Features 4 Technical Details 5 Instrument Features 6 2. Indications, Precautions & Contraindications 7 Indications 7 Precautions 7 Relative Contraindications 7 3. Pre-Operative Planning

Wat is een proximale femurfractuur? Het dijbeen is het dijbeen, die loopt van het heupgewricht het kniegewricht. Een dijbeenbreuk, of dijbeen, kan proximale of distale zijn. Beschrijft Distale punt verder van het midden van het lichaam, zodat bewegen naar het einde van een ledemaat, t Surgeryassistant.nl is een website voor en door medici, assistenten in opleiding en geneeskunde-studente Humerusfractuur, proximale. Engels. fracture humeral proximal. Laatste Update: 2014-12-09 Gebruiksfrequentie: 1 Kwaliteit: Referentie: SecretAgent879 Waarschuwing: Deze centrering kan foutief zijn. Gelieve het te verwijderen indien je dit.

Behandeling van een bovenarmbreuk (humerusfractuur

Antwoordenboek week 8 en 9 Samenvatting Blok 3.1: Aandoeningen aan het bewegingsapparaat (4002B6311Y): compleet, - week 1 en 2 Samenvatting - Hersenzenuwen Samenvatting - E-learning immunologie bij inflammatoire ziekten Summary The summary includes all Lectures and the provided articles Exam 9 July 2013, questions and answers Overzicht Spieren en Locatie Celbiologie Samenvatting H8 College. Vasculair letsel bij een proximale humerusfractuur is echter een zeldzame complicatie. A proximal humerus fracture complicated by vascular trauma is rare. Similar phrases in dictionary Dutch English. (1) proximale falanx proximal phalanx. stemming. Example sentences with. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.

Video: Proximale humerusfractuur - een gebroken schouder

Miskend letsel van de elleboog bij een ipsilateraleWicky Bakker-van Zelst - Eigenaar / maatschapslid

OCON - Aandoening: Humeruskopfracture

Mogelijke behandelingen bij proximale humerusfractuur. MSK. Effecten van niet belastende mobilisatie op weefsel-, gewrichts- en patiëntenniveau; Spinale of perifere zenuw; Positieve effecten van intensief trainingsprogramma reumatoïde artritis, kanttekeningen (nadelen/aandachtspunten) en kunnen we programma hieraan aanpassen? Artikel. Vasculair letsel bij een proximale humerusfractuur is echter een zeldzame complicatie. springer. Dus de proximale en distale marges zijn schoon, als ze er zo uitzien. QED. Je proximale en middelste vingerkootje zijn gebroken. opensubtitles2. Verbrijzeld proximaal scheenbeen, in beide benen

Tuberculum Majus FractuurDistale Humerusfractuur

Proximale Humerusfractuur bij kinderen - Richtlijn

Drs. Stefan Heijnen Orthopedisch chirurg bij Bergman Clinics. Overweegt u een ingreep? T. 088 9000 500. info@bergmanclinics.nl. Bergman Clinic A proximal humerus fracture complicated by vascular trauma is rare. Vasculair letsel bij een proximale humerusfractuur is echter een zeldzame complicatie. springer springer In the case of turkey wings, humerus or radius/ulna together with the surrounding musculature may be presented separately

Proximale humerusfractuur oefeningen - YouTub

Schouder gebroken en met proximale humerusfractuur intramedullaire nageling CRPS 3fasenscintigrafie nu bijna 6 maanden geleden .Veel pijn .Kan mij niet aankleden of wassen Laat een reactie achter. Bedrijfsnaam . Naam. E-mail. Reactie. JA, ik ga akkoord met de gedragcodes. Wanneer de bol aan het uiteinde van de bovenarm gebroken is, spreken we van een gebroken schouder. Dokters noemen dat een proximale humerusfractuur. Dit soort breuk maakt 4 tot 5 procent uit van alle botbreuken. Soms is de schouder ook uit de kom geschoten. Dat heet dan een fractuurluxatie Bij veel patiënten met een proximale humerusfractuur verloopt het herstel niet optimaal: hun spierkracht en schouderbeweeglijkheid is minder, waardoor ze problemen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Binnen de neurorevalidatie is robottraining in opkomst De fractuur van de humeruskop wordt geteld als proximale (proximale) fracturen. De bovenarm kan ook op andere plaatsen breken. Wanneer het bot in het midden breekt, wordt dit een fractuur van de humerus genoemd. Als het aan de onderkant van de humerus breekt, is het een distale humerale fractuur Behandelfases: Hodgson, S. Proximal humerus fracture rehabilitation, Clin. Orthop. Relat. Res. 2006 Jan;442:131-8. 2. 2-8 weken Herstel ROM Geleidelijk herstel actieve ROM via geleid actieve mobilisaties, volledig in week 8. Afbouwen sling, na 8 weken niet meer dragen bij goed geconsolideerde fractuur (X-foto) Passieve mobilisaties op geleide.

Gebroken Bovenarm Schouder - De Schouder

Onderzoek 2: Proximale humerusfractuur. In het tweede onderzoek werd gekeken welke invloed informatie over de patiënt heeft op de behandeladviezen van chirurgen bij een proximale humerusfractuur (een botbreuk in of tegen het schoudergewricht aan) Humero-ulnaire gewricht: de proximale ulna bestaat uit het olecranon (posterieure zijde) en het processus coronoideus (anterieure zijde) en articuleert met de humerus via het trochlea. De voornaamste functie is flexie en extensie van de elleboog. Radio-humerale gewricht : de radiuskop articuleert met de humerus via het capitellum fracturen proximale humerus of subcapitale humerusfractuur (symptomen : fracturen proximale humerus of subcapitale humerusfractuur Proximale humerusfractuur 143 Bovenarm 145 Bicepspeesruptuur 145 Humerusschachtfractuur 145 Elleboog 147 Elleboogluxatie 147 Radiuskopsubluxatie 148 Epicondylitis lateralis 149. Inhoud Traumachirurgie en orthopedie Epicondylitis medialis 149 Elleboogfracturen 15

Diagnostiek Distale Humerusfractuur kind - Richtlijn

Zenuwletsel bij schouderluxaties en proximale

Proximale schuine humerusfractuur doorlopend tot subcapitaal: A. Amendt, Y Tagage: 2008-2: Voor u gelezen: Ruptuur van de distale bicepspees en zijn behandeling: een outcome-analyse: C.E.M. van der Werff, T. Gosens, M. Bonnet: 2014-1: Wat is de beste behandeling na een traumatische anterieure schouderluxatie Het is de commissie bekend dat een proximale humerusfractuur, alsmede andere humerusfracturen, zeer lastig herstellen doordat het opperarmbeen naar beneden afhangt, zodat de breukdelen door de neerwaartse kracht niet goed tegen elkaar aan blijven zitten, maar in meerdere of mindere mate uit elkaar worden getrokken en daarnaast is het gewricht en de breuk niet goed te immobiliseren Proximal humeral fractures can be difficult to treat, particularly multifragmented fractures in osteopenic bone. A large number of treatment modalities have been developed over the years. Treatments range from conservative measures such as swathe, to per-cutanous procedures using pins, wires and screws onwards to ope Dit was de conclusie: geimpacteerde 3-part proximale humerusfractuur Breuk. SPOILER. Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt De aandoening Ongeveer 4 tot 5% van alle botbreuken betreft een proximale humerusfractuur (gebroken schouder). Hierbij is de kop van de humerus (bovenarm) gebroken

Push med Patellabrace - Kniebraces - Producten - Push Braces

Gebroken schouder - Terbrugge

Deze bedoeling is om na deze cursus een beter zicht te krijgen op de behandelingstrategieën na een proximale humerusfractuur. Door op deze manier het eerder conservatieve beleid beter te begrijpen is een betere behandeling en revalidatie met betrekking tot patiënts specifieke noden meer mogelijk Een supracondylar humerusfractuur een fractuur van de distale humerus vlak boven het ellebooggewricht. De breuk is meestal dwars- of schuine en boven de mediale en laterale condylus en epicondyli.Dit breukpatroon relatief zeldzaam bij volwassenen, maar is het meest voorkomende type fractuur elleboog bij kinderen

Behandeling Proximale Humerusfractuur kind - Richtlijn

CASUS Na een skiongeval in Oostenrijk werd een open reductie en interne fixatie verricht van een 4-part proximale humerusfractuur met K-draden en een 'humerus block'. Er werd geen anatomische reductie verricht en de K-draden perforeren door de humeruskop. De patiënt moest uiteindelijk opnieuw worden geopereerd Title: De in valgus geïmpacteerde, niet-gelateraliseerde proximale humerusfractuur. Author(s): Renard, A.J.S.; Kampen, A. van; Waal Malefijt, M.C. de Publication year Proximale humerusfractuur, benaderingen, radialis letsel: E102: Key note 12.00 Makkelijk te missen periprothetische fracturen, classificatie bij THP's. E102 Key note 12.20: Proximale femurfracturen; biomechanica, wanneer welk implantaat? E102 Gelegenheid tot stellen van vragen 12.30 - 13.20: Lunch & Postersessie: Foyer: 13.20 - 14.4 Wat is de optimale behandeling van een proximale humerusfractuur? Wat zijn de optimale maatregelen om complicaties bij patiënten met heupfracturen te voorkomen? Wat is de optimale diagnostiek en behandeling bij fractuur gerelateerde infecties

Amyotrofische neuralgie -Schouderinstabiliteit -Total Shoulder Prothese -Proximale Humerusfractuur -Frozen Shoulder -Artrosestraat (1½-lijnszorg Functioneel herstel na proximale humerusfractuur Een proximale humerusfractuur is een van de meest voorkomende fracturen.1,2 Het functioneel herstel is vaak traag en mogelijk keert men niet terug. Symptomen. De voornaamste kenmerken van een gebroken schouder zijn: Pijn ter hoogte van de schouder die vermindert als u uw arm ondersteunt. Bewegingen in de schouder sterk beperkt (mede door de pijn

 • SOX lampen kopen.
 • Drinkbeker baby 4 maanden.
 • Vergina Griekenland.
 • Vossebessen gezond.
 • Engelse Stafford zwart.
 • Huawei P30 Pro specs.
 • Voorpost extreem rechts.
 • Xbox 360 free games.
 • Automatisch reddingsvest kind.
 • Oude computers.
 • Dionne LEUK OF MEUK.
 • Tim mcgraw albums.
 • Uitrusting Korps Mariniers.
 • Film over racen.
 • Oranje onder 15 vrouwen.
 • MMS berichten inschakelen iPhone SE.
 • Zone 1959 Den Haag.
 • Digitenne KPN aansluiten.
 • KPU website.
 • Vertigo film verhaal.
 • Bedrocan België.
 • Beyblade Burst Launcher.
 • Catawiki strips waarde.
 • No tie shoelaces.
 • Plant met kleine blaadjes.
 • Pokemon Rocket Edition thunderbolt.
 • Ferm 500 draaibank.
 • Garage kasten GAMMA.
 • Apenboom dood.
 • Dm Schlüsselanhänger Gravur.
 • Nikon 35mm 1.8 occasion.
 • CCV Belgium Contact.
 • Pijn in tenen Forum.
 • Moderne brievenbus.
 • Broccoli, paprika rijst.
 • Bexsero bijsluiter.
 • Geluk in verschillende talen.
 • Kamers H10 Conquistador.
 • Tattoo Justin Bieber nek.
 • Spaanse tortilla met spinazie.
 • Keuzeruimte tue.