Home

Bijvoeglijk naamwoord oefeningen

Oefening 1 bijvoeglijke naamwoorden * - CambiumNe

Bijvoeglijke naamwoorden (adjectifs) oefene

Het bijvoeglijk naamwoord (der- / ein- Gruppe) Vul de ontbrekende uitgangen in en klik dan op ANTWORTEN KONTROLLIEREN Als je niets hoeft in te vullen, moet je een - tikken! 1. Ich habe gestern ein bekannt Sänger gesehen. 2. Der Produzent gab ihnen d schwierigst Rollen (mv) 3 Bijvoeglijke naamwoorden kun je voor een zelfstandig naamwoord zetten. Ze noemen een eigenschap van het zelfstandig naamwoord. Bijvoeglijke naamwoorden krijgen in principe de uitgang -e: Het goede boek.De moeilijke oefening. Onhandige jongen. Niet altijd staat er een bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naam woord.

Bijvoeglijk naamwoord - Citotrainer Nederlan

Taal groep 7 Woordsoorten Bijvoeglijke naamwoorden

Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat iets zegt over een zelfstandig naamwoord. Bij het ontleden van woordsoorten krijg je te maken met het bijvoeglijk naamwoord. Voorbeelden: de gevlekte koe; Het woord 'gevlekte' zegt hier iets over het zelfstandig naamwoord 'koe' oefening 11: multiple choice oefening over bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden (scroll helemaal naar beneden door) Het gebruik van bijvoeglijk naamwoord en bijwoord (advanced) o.a. de vorm die hetzelfde is voor bijwoord en bijvoeglijk naamwoord (He works hard , A hard worker) en een betekenis die kan verschillen (He hardly worked)

Versterkend voorvoegsel + bijvoeglijk naamwoord (1) Beschrijving personen A. Maak de juiste combinaties. Als je de oefening (correct) gemaakt hebt kan je de woorden beluisteren door op de knop Oplossing te klikken. (After doing the exercise correctly you can listen to the words by clicking the button 'Oplossing'. naamwoord aan. Bijvoeglijk naamwoorden staan vaak voor een zelfstandig naamwoord. de groene tafel de mooie meisjes de slimme professor Als een bijvoeglijk naamwoord iets vertelt over het materiaal waarvan iets gemaakt is, wordt het een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord genoemd. Deze eindigen bijna altijd op -en De ijzeren balk de gouden ring. Oefening 2 laat zien dat je stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden vaak ook figuurlijk kunt gebruiken, zoals in stalen zenuwen . Zet in de onderstaande oefeningen het stoffelijk naamwoord in de juiste vorm. Vaak eindigt de verbogen vorm op -en: (hout) een houten deur . L Dit geldt niet voor bijvoeglijke naamwoorden die de vorm of kleur aanduiden

Bijvoeglijk naamwoord Frans, Frans bijvoeglijk naamwoord, l'adjectif en français, oefeningen, Franse grammatica Franse bijvoeglijk naamwoorden, Frans leren, Vivienne Stringa, Bijvoeglijk naamwoord Frans - l'adjectif- Oefeningen voor het leren van Franse grammatica en Franse werkwoorden, Vivienne String Een bijvoeglijk naamwoord geeft nadere informatie over het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Deze specificatie kan een eigenschap zijn of een toestand. De lange student past nauwelijks in de collegebank. Het versleten boek bracht toch nog € 10,- op. Problemen met de bijvoeglijke naamwoorden doen zich voor bij: toevoeging van bijvoeglijk naamwoord klas 2 vormen. Laat alle vragen zien. vorige vraag volgende vraag. kalm - calme Het dorp is kalm Le village est ____ Controleer ! Laat antwoord zien. De oefeningen zijn moeilijk Les exercices sont ___ Controleer ! Laat antwoord zien. tevreden - content De leraren zijn tevreden Les profs sont ___ Controleer bijvoeglijk naamwoord of bijwoord ??? maak de juiste keuze ! Laat alle vragen zien. vorige vraag volgende vraag. Elles chantent très ? bonnes ? bon ? bien Ce joueur de foot est très ? bon ? bien Tu travailles.. que l'année passée ? meilleur ? meilleure ? mieux Il est trop ? lentement ?. Duits: Uitgangen van bijvoeglijke naamwoorden. Per vraag mist er in de zin een bijvoeglijk naamwoord en deze moet worden ingevuld met de juiste uitgang (mannelijk, vrouwelijk of onzijdig). De in te vullen basisvorm van het bijvoeglijk naamwoord wordt tussen haakjes gegeven

Kun je een bijvoeglijk naamwoord nu herkennen en gebruiken? Hoe ging het? Tijd Bij de activiteiten stond dat je ongeveer 2 lesuren met dit thema bezig zou zijn. Had je voldoende tijd om te oefenen? Inhoud Herkende je het bijvoeglijk naamwoord in de oefeningen? Kon je zelf ook een voorbeeld bedenken van een bijvoeglijk naamwoord? Eindopdrach Bijwoord of bijvoeglijk naamwoord? Om te weten welk woord, een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord, je in een zin moet gebruiken, kun je de volgende stappen nemen: 1 Bijvoeglijk naamwoord in het Nederlands. Bijvoeglijke naamwoorden gebruiken we om iets meer te vertellen over het zelfstandig naamwoord.Wanneer ik bijvoorbeeld iets zeg over een jongen uit een groep van drie en het heb over 'de jongen', kunnen het er in totaal drie zijn

Oefeningen. Kies de juiste uitgang van het bijvoeglijk naamwoord. Oefeningen. Der-Ein-Null-groep gemengd: invuloefening. Vul de goede uitgang van het bijvoeglijk naamwoord in. Bij deze invuloefening vind je de antwoorden onderaan de bladzijde. Ook bij deze oefening vind je de antwoorden onderaan de bladzijde. Vul de juiste uitgangen in Bijvoeglijke naamwoorden - trappen van vergelijking: oefening. In de onderstaande zinnen moet je steeds de juiste van de drie trappen van vergelijking invullen. Je hebt dus steeds de keus uit: de stellende trap: wanneer je een opmerking maakt over 1 mens, dier of ding • Oefening 2 Vul een ander bijvoeglijk naamwoord in. Lees de tekst daarna voor. Soap Serge kijkt iedere dag naar een soap. Dat is voor zijn Nederlands! Het is een verhaal over drie mannen. Ze wonen samen in een huis. Ze zijn alle drie gescheiden en beleven avonturen. Hoofdstuk 13 Blauwe, rode, groene - het bijvoeglijk naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord spelletjes. Www.Leerspellen.nl is een educatieve site voor het primair onderwijs. Voor alle leerlingen van de basisschool zijn speciaal door een basisschoolleerkracht online Bijvoeglijk naamwoord-kinderspelletjes geselecteerd met een educatief karakter Uitleg Bijvoeglijke naamwoorden & Bijwoorden Oefeningen Oefening 1 (Maak er een bijwoord van) Oefening 2 (Meerkeuze) Oefening 3 (Meerkeuze) Oefening 4 (Typ het bijv.nw of bijw.) Oefening 5 (Typ het bijv.nw of bijw.) Oefening 6 (Typ het bijv.nw of bijw. Introductie van de activiteit . Deze oefeningen op gemiddeld niveau stellen ESL-studenten in staat om gespreksvaardigheden te oefenen terwijl ze zich concentreren op het verbreden van hun bijvoeglijke naamwoorden. Studenten zullen vragenlijsten gebruiken om hun persoonlijke beschrijvingswoordenschat te ontwikkelen, naast het voltooien van matching- en invuloefeningen die hun begrip testen

Bijvoegelijke naamwoorden zoeken in een tekst: Bijvoegelijke naamwoorden - zinnen maken: Briefkaart: Brieven - tips bij het schrijven: Dieren: namen van mannelijke, vrouwelijke en jonge dieren: Antwoorden: Dieren: moeilijkere versie van het blad hierboven: Antwoorden: Eerste zin: Antwoorden: Figuurlijk taalgebruik: Antwoorden: Hoofdletters deel. Hier kun je oefeningen doen met bijna alle woordsoorten. In de onderstaande bestanden staan in de eerste paginas de oefeningen en in de tweede de juiste antwoorden ervan. Dus je kunt je antwoorden ook controleren. Klik op een woordsoort: Oefeningen voor beginners: 1. Het lidwoord 2. Zelfstandige naamwoorden 3. Bijvoeglijke naamwoorden 4 Bijvoeglijke naamwoorden geven een eigenschap of toestand aan van een zelfstandig naamwoord. Bijvoeglijke naamwoorden staan vaak direct voor het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen, maar kunnen ook als apart zinsdeel voorkomen. Enkele voorbeelden (het bijvoeglijk naamwoord is gecursiveerd)

De volledige online lesmethode voor op het digibord. Op deze pagina staat niets. Klap het menu helemaal uit om een keuze te maken Bijvoeglijk naamwoord (adjectief) Zonder 'e' Met 'e' met 'zijn' hij is aardig we zijn vandaag vrij de wijn is lekker Voor een zelfstandig naamwoord de aardige man een leuk boek lekkere wijn enkelvoud meervoud leuke mensen de lekkere koekjes vele prettige dagen onbepaald bepaald (met de, het, dit, dat, deze, die, mijn jouw etc., welk. Korte uitlegvideo over het bijvoeglijk naamwoord. De tabellen van de Der, Ein en Nichts groep worden besproken. Ook kijken we naar een aantal voorbeeldzinnen..

Herhaling van het geslacht van de zelfstandig naamwoorden in het Latijn en uitleg over bijvoeglijk naamwoord: congruentie en rijtjes + oefeningen Log in of aanmelden om een reactie te plaatsen. Wees de eerste die een reactie plaatst. Volgende. Autoplay 03:08. Taal Actief 4. Ejercicios cifras - Oefeningen getallen. 01-03 - Los días y los meses - De dagen en de maanden. 01-04 - Hola, Perdón y Feliz - Hallo, Sorry en gelukkige. 09 - Los adjetivos - Bijvoeglijke naamwoorden. Los adjetivos 1 - Bijvoeglijke naamwoorden 1. Los adjetivos 2 - Bijvoeglijke naamwoorden 2. 10 - Verbos - Werkwoorden Schrijf de bijvoeglijke naamwoorden gewoon op zoals je het hoort! Als het voltooid deelwoord op.EN eindigt dan eindigt het bijvoeglijk naamwoord ook op.EN. Eindigt het voltooid deelwoord op.T of..D dan gewoon meteen een E plakken. Het ijzer is GEBOGEN. Het GEBOGEN ijzer is kapot. De weg is VERBREED. De VERBREDE weg is mooi

Bijvoeglijk naamwoord Gepubliceerd door Kevin op 1 augustus 2016 1 augustus 2016 In deze les leer je de theorie over het bijvoeglijk naamwoord en maak je enkele oefeningen erover naamwoord gebruikt worden: De blinde stak de straat over. In dat geval wordt het zelfstandig gebruikt. In het Duits krijgt zo'n zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord dan dezelfde uitgangen als die van het gewone bijvoeglijk naamwoord. En omdat het eigenlijk een zelfstandig naamwoord is geworden ook een hoofdletter. voorbeelde (bijvoeglijk gebruikt) Men best eedd e veel geld aan de snelweg. (gewoon verleden tijd) Er is veel geld aan besteed. (voltooid deelwoord) Het best ed e geld wordt geschat op enkele tonnen. (bijvoeglijk gebruikt) In bovenstaande voorbeelden gedraagt het bijvoeglijk naamwoord zich net als groot/grote, breed/brede Bijvoeglijke naamwoorden in het Spaans worden zoals in het Nederlands gebruikt voor het wijzigen of beschrijven van zelfstandige naamwoorden. In het Nederlands gebruik je het bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord, zoals in de zin een mooie vrouw, waarin vrouw het zelfstandig naamwoord is en mooie het bijvoeglijk naamwoord dat haar beschrijft

9 leermiddelen gevonden over verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen In de regel krijgt een bijvoeglijk naamwoord vóór een zelfstandig naamwoord altijd een -e, behalve bij onzijdige woorden in het enkelvoud met een onbepaald lidwoord (een mooi paard) en bij niet-telbare onzijdige woorden in het enkelvoud (vetrijk voedsel). De verbogen vorm komt voor: bij 'de'-woorden: de mooie bloem bij woorden in het meervoud: de kleine kinderen na 'het', 'dit. Als het bijvoeglijk naamwoord wordt voorafgegaan door een, elk, ieder, veel of zo'n, of als er niets voorafgaat, wordt het bijvoeglijk naamwoord niet verbogen. Bijvoorbeeld: een wit paard, elk rood huis, veel lekker bier, zo'n duur instrument, nieuw werk. 2.3 Oefening: bijvoeglijk naamwoord m/v. ERK-niveau: A1 (beginner). Activiteit: grammatica. Wil je oefenen met het bijvoeglijk naamwoord in het Frans: mannelijk/vrouwelijk en enkelvoud/meervoud? Zowel regelmatige als onregelmatige vormen? Dan heb ik een leuke, korte oefening voor je Een bijvoeglijk naamwoord gebruik je ook na vormen van de werkwoorden: be sound taste smell Heb je bovenstaande uitleg begrepen ga dan naar de oefeningen hieronder. De basisstof oefeningen heb ik zelf gemaakt. De verrijkingsstof oefeningen zijn gemaakt door andere mensen in het buitenland,.

Grammatica: De Engelse bijwoorden - DuolingoSpellingvideo's :: spellingvideos

Bijvoeglijke naamwoorden - trappen van vergelijking: oefening 2 In de onderstaande zinnen moet je steeds de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord invullen. Typ bij elke vraag het antwoord in. Klik daarna op CONTROLEER en lees de opmerking die verschijnt, goed door Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het woord dat erna komt in de zin, bijvoorbeeld: de knappe jongen, de rode huid, de vriendelijke man of het mooie huis. Als het voltooid deelwoord wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, dan is het geen werkwoord meer en verandert de spelling Het maken van vergelijkende en overtreffende uitdrukkingen in het Spaans lijkt erg op het maken ervan in het Engels. Het grootste verschil is voorspelbaar: Spaanse bijvoeglijke naamwoorden behandelen zoals Spaanse bijvoeglijke naamwoorden, wat betekent dat ze nog steeds achter het zelfstandig naamwoord worden geplaatst en dat ze nog steeds in geslacht en aantal moeten overeenkomen met de.

Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorde

 1. Onzetaal.nl werkt met Google Analytics en gebruikt analytische cookies om te kunnen zien waar bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, etc. Deze informatie is voor ons van groot belang: op basis hiervan kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken
 2. Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. Het voltooid deelwoord kan als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Het voltooid deelwoord staat dan voor een zelfstandig naamwoord. Het zegt dus iets meer van een zelfstandig naamwoord (mensen, dieren, dingen of planten). De standaardregel is dat het voltooid deelwoord verlengd wordt met een extra
 3. Bijvoeglijke naamwoorden In de Duitse taal passen bijvoeglijk naamwoorden zich aan aan het zelfstandig naamwoord, waar ze betrekking op hebben. Dat betekent het bijvoeglijk naamwoord, en meer specifiek het uiteinde van dat woord, wordt beïnvloed door het geslacht van dat zelfstandig naamwoord, de naamval waarin het zelfstandig naamwoord wordt gebruikt en de enkel- of meervoudsvorm
 4. (woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, werkwoord, voornaamwoord en telwoord) (GO!) 2.9 De leerlingen gebruiken het inzicht in de belangrijkste regels en kenmerken van het Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van hun communicatieve handelingen
 5. Bijvoeglijk naamwoord Regels : 1) In het Frans staat het bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord. Bv De lelijke broek = Le jean monche. 2) Bijvoeglijke naamwoorden hebben dezelfde vorm als het zelfstandig naamwoord ( mannelijk enkelvoud, vrouwelijk enkelvoud, mannelijk meervoud, vrouwelijk meervoud). Bv
 6. <Naamwoorden - Geslacht zelfstandig naamwoord - Meervoud znw - Lidwoord - Bezittelijk vnw - Aanwijzend vnw - Bijvoeglijk nw - Persoonlijk vnw> Duitse bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) kunnen volgens drie verschillende declinaties worden verbogen, afhankelijk van wat eraan voorafgaat: een bepaald lidwoord, onbepaald lidwoord of helemaal geen lidwoord. We gebruiken hier telkens het.

Uitleg van het bijvoeglijk naamwoord. In het Frans heb je te maken met twee zaken omtrent het bijvoeglijk naamwoord: de vorm; de plaats 1. Vorm van het bijvoeglijk naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord past zich aan aan het geslacht en het getal van het zelfstandig naamwoord of het voornaamwoord waarbij het hoort Korte video over het bijvoeglijk naamwoord. Kijk voor meer op: www.maaikezijm.co Hoe schrijf je een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord? Zoals je van dit artikel 'Wat is een voltooid deelwoord?' al weet, schrijf je een voltooid deelwoord bijna altijd met een -d, een -t of -en aan het eind. Van een bijvoeglijk naamwoord weet je dat je het meestal zo kort mogelijk schrijft Uitdaging. In de Engelse taal kennen we ook het bijvoeglijk naamwoord en het bijwoord.Dit zijn woorden die iets zeggen over een ander woord. Denk maar aan de volgende zinnen: He has a beautiful voice. He played that game very slowly.. Hoe je weet of een woord een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord is en hoe je deze moet spellen, leggen we je uit in dit onderwerp Bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) staan altijd bij een zelfstandig naamwoord (zelfst. nmw.). Ze vertellen ons iets over dat zelfst. nmw., bijvoorbeeld hoe het is, welke kleur het heeft, Verwar een adjectief nooit met een bijwoord!. Voorbeelden van adjectieven

Het bijvoeglijk naamwoord (der- / ein- Gruppe

 1. Bijvoeglijk naamwoord Frans, Frans bijvoeglijk naamwoord, l'adjectif en français, oefeningen, Franse grammatica Franse bijvoeglijk naamwoorden, Frans leren, Vivienne Stringa Adjectif qualificatif; Bijvoeglijk naamwoord Frans; Plaats van het bijvoeglijk naamwoord in de Franse zin; Verschil neuf/nouveau; Betekenisversch
 2. Een bijwoord zegt iets over een element (van de zin) dat geen zelfstandig naamwoord is (anders zou het een bijvoeglijk naamwoord zijn). Enkele voorbeelden in een zin: * Hij schrijft veel in Wikipedia. (zegt iets meer over het werkwoord 'schrijven') * Het is een erg boeiende discussie. (zegt iets meer over het bijvoeglijk naamwoord 'boeiende'
 3. De 2 types bijvoeglijk naamwoorden worden allebei behandeld. Aan het eind krijg je een dictee. Probeer deze zinnen op te schrijven in je Kotatsu schrift. Tijdcodes: 00:00 Uitleg over bijvoeglijk naamwoorden in het Japans; 02:37 Zinsopbouw met bijvoeglijk naamwoorden; 03:20 Oefeningen met bijvoeglijk naamwoorden; 04:33 Dicte
Het bijvoeglijk naamwoord: l&#39;adjectif - Lesmateriaal

Bijvoeglijke naamwoorden - CambiumNe

Bijvoeglijk naamwoord Toelichting Het bijvoeglijk naamwoord beschrijft een eigenschap of toestand van een zelfstandig naamwoord. Over het algemeen eindigt een bijvoeglijk naamwoord op een ~e. Uitzondering hierop vormen onzijdige woorden waar het lidwoord 'een' voor staat en onzijdige woorden waar geen lidwoor Voltooide deelwoorden kunnen gebruikt worden als bijvoeglijke bepaling bij een zelfstandig naamwoord. Als een voltooid deelwoord bijvoeglijk wordt gebruikt, wordt het verbogen als een gewoon bijvoeglijk naamwoord. De vorm van zo'n bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord komt daardoor niet altijd overeen met de persoonsvorm van de verleden tijd Bijwoord of Bijvoeglijk naamwoord. Typ wat er op de stippellijn moet komen staan. Na twee maal een fout antwoord wordt het een meerkeuze vraag. Gebruik de pijltjes hieronder om naar de volgende (=>) of vorige (<=) vraag te gaan. Een vereenvoudigd stukje uitleg

Woordbenoemen: lidwoord, zelfstandig naamwoord

Bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden geven een kenmerk aan van een ander woord in de zin. De mooie jongen (bijvoeglijk naamwoord) Hij danst mooi (bijwoord) Mooi zegt dan wat over 'jongen' en over 'danst'. In het Nederlands gebruik je dezelfde vorm, maar ook in het Nederlands behoren ze niet tot dezelfde woordsoort Het verbogen bijvoeglijk naamwoord is in het Nederlands een bijvoeglijk naamwoord met de uitgang -e, -er of -est.De laatste twee buigingsuitgangen behoren bij respectievelijk de vergrotende trap en de overtreffende trap.De hieronder besproken gevallen geven enkele verschijnselen weer die zich vaak voordoen

grammatica frans oefeningen, oefeningen fransVoorzetsels - Enjoy English!3ème semaine, 1er cours - Les cours de français

Duitse bijvoeglijke naamwoorden oefene

Translation for 'bijvoeglijk naamwoord' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations naamwoord Men onderscheidt zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Een zelfstandig naamwoord (ook wel: nomen, substantief) heeft betrekking op een 'zelfstandigheid', d.w.z. dingen, zaken, omstandigheden en dergelijke Oefening bijvoeglijke naamwoorden. Talennet Deens. Wij bieden een brede website die zich richt op verschillende aspecten van Denemarken, de Deense cultuur en de Deense taal

5de leerjaar De Wimpel 2011-2012: Faire et aimer

Oefenplein - Bijvoeglijk naamwoord

© 2020 Kelsey Kapitei Benodigdheden: Word, theorie bijvoeglijk naamwoord Typ eerst de titel 'Bijvoeglijk naamwoord'. a) Hoe herken je een bijvoeglijk naamwoord? b) Kunnen er meerdere bijvoeglijk naamwoorden achter elkaar staan? c) Maak nu 5 zinnen waarin minstens 2 bijvoeglijk naamwoorden in voor komen Oefening: Bijvoeglijk naamwoord 9. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

bijvoeglijk naamwoord - Zoeken - Leermiddelen - KlasCemen

Als het bijvoeglijk naamwoord bijwoordelijk gebruikt is, is het een bijwoordelijke bepaling. Meestal wordt het bijvoeglijk naamwoord dan ook een bijwoord genoemd. De auto rijdt snel. Het tijdschrift verschijnt wekelijks. Oefening 1. Oefening 2. Oefening 3. Oefening 4 Het bijvoeglijk naamwoord geeft een eigenschap of kenmerk aan van het zelfstandig naamwoord (het vertelt HOE het zelfst. nw. is). Bijvoeglijke naamwoorden staan vaak voor een zelfst. nw. voorbeelden. een moeilijke opdracht / de lieve kinderen / een zilveren kandelaar / de nagekeken toets In de onderstaande zinnen staan storende herhalingen. Herken je ze? 1 Zo iets dergelijks heb ik nog nooit meegemaakt. 2 We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat er brand uitbreekt. 3 Het vermoeden bestaat dat het schadelijk kan zijn. 4 Er worden veel goedkope namaakspullen uit het buitenland geïmporteerd. Bijvoeglijk gebruikte deelwoorden Van een voltooid en van een onvoltooid deelwoord kun je een bijvoeglijk naamwoord maken. vb. Ik reed over de pas geasfalteerde weg. vb. Het zoenende paar zat op het bankje. Hierbij geldt dat je een bijvoeglijk naamwoord altijd zo kort mogelijk spelt. Vb. Op de pas opnieuw bestrate weg lag nog veel zand 1. Beide/beiden zochten naar de juiste woorden om elkaar de liefde te verklaren. 2. Enkele/enkelen onder ons zijn nooit tevreden. 3. Over het algemeen zijn honden leuk

Persoonsvorm t

Oefening: werkwoordspelling en bijvoeglijk naamwoord 1

Er zijn 4 verschillende manieren waarop bijvoeglijke naamwoorden gebruikt worden. Attributief. Bij een attributief gebruik staat het bijvoeglijk naamwoord direct voor het zelfstandig naamwoord Meer oefenen met bijvoeglijk naamwoorden? Maak dan de volgende oefeningen! Geef bij de onderstaande zinnen aan of het om een bijvoeglijk naamwoord of een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord gaat. De gebroken arm. Het fraaie boek. Een mal verhaal. Andere bezoekers keken ook naar: Betrekkelijk voornaamwoor Deze gewone bijvoeglijke naamwoorden krijgen vaak een e aan het eind, zoals je in de voorbeelden hierboven kunt zien. Hoe dat werkt, wordt uitgelegd op de pagina zwart of zwarte. Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Als een bijvoeglijk naamwoord iets vertelt over het materiaal waarvan iets gemaakt is, wordt het een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord geeft een eigenschap of toestand aan van een zelfstandig naamwoord. Bijvoeglijke naamwoorden staan vaak direct voor het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen, maar kunnen ook als apart zinsdeel voorkomen. Yes, ik weet het weer. Deze voorbeelden van bijvoeglijke naamwoorden maken het wat zichtbaarder

Oefeningen Bijwoord_bijvoeglijk_naamwoor

bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden in een zin aanduiden; zinnen maken met een bijvoeglijk naamwoord en/of een bijwoord; een kort tekstje schrijven, gebruik makend van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord Alle werkbladen bij Werkwoorden spellen. Nakijk werkwoorden spellen. Deze werkbladen bevatten uitleg en oefeningen van heel de stof. Zelfstandig leren en oefenen Nakijk zelfstandig leren en oefenen. Meer werkbladen Werkwoorden oefenen A Werkwoorden oefenen B.

Tot de bijvoeglijke naamwoorden van de medeklinker stammen behoren : bijvoeglijke naamwoorden van 2 uitgangen; type fortis, -is (zie boven) hiertoe behoren de bijvoeglijke naamwoorden op -is, gen. -is. bijvoeglijke naamwoorden van 3 uitgangen op-er, -(e)ris, type: : acer, acris, acre ( = hevig, fel 16-jun-2016 - Bekijk het bord Bijvoeglijk naamwoorden van Margreet van Heeringen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over taal, woordsoort, vlaggenmasten Het bijvoeglijk naamwoord kan ook een aardrijkskundige naam zijn. Je schrijft de bijvoeglijke naamwoorden die een aardrijkskundige oefeningen van deze week in het werkboek. TIP Gebruik de namen van de woordsoorten en leestekens ook bij andere vakken wanneer mogelijkheden zich voordoen Ik zal je een voorbeeld geven. Let op de spelling van het bijvoeglijk naamwoord: Zoals je ziet, verandert de spelling van een bijvoeglijk naamwoord bij een het-woord zodra je het lidwoord een ervoor zet. Het juiste lidwoord is ook belangrijk om te weten of je die of dat moet schrijven

 • Transitiemetalen.
 • Bakpapier op inductieplaat.
 • Gemeente Lanaken vacatures.
 • Item uitspraak.
 • LOOXS lookbook.
 • Parkeren Kerstmarkt Haarlem.
 • Castle Hill england.
 • Abbondanza krijtverf kleurenkaart.
 • Gietvloer offerte.
 • Rieten mand oud maken.
 • Windmolens Egmond aan Zee afstand.
 • Striplac kleuren 2020.
 • Appartement Zuiderlicht Heerhugowaard.
 • Ster in tv scherm.
 • Gespreid betalen ICS.
 • Corvette ZR1 1991.
 • Waxen nazorg.
 • Hanglamp babykamer grijs.
 • Ao fibula fracture.
 • Taxonomie flamingo.
 • Matterport.
 • Toon Hermans Sinterklaas.
 • Shark DRAK.
 • Spider Man Venom.
 • Toelatingstest luchtverkeersleider.
 • Lourdes Maria Ciccone Leon.
 • Waist trainer ervaring marokko nl.
 • Snelste motorscooter 2019.
 • Medewerker dierenasiel.
 • ProContinentale wielerploegen 2019.
 • HDMI kabel kopen Action.
 • Starbucks Frappuccino Caramel recept.
 • Dubbeltje 1941 waarde.
 • Kot Gent 4 slaapkamers.
 • Body en Fit Slankplan.
 • Chippendales 2020.
 • Leerhotel Het Klooster kamers.
 • Recept met marshmallow.
 • Kamikaze meaning.
 • Bobo Choses België.
 • Camping Village Continental.