Home

Wetten van Mendel

Mendel heeft drie wetten gevormd; De uniformiteitswet: als je twee homozygote individuen met elkaar kruist, dan zijn de F1-nakomelingen onderling identiek. De splitsingswet: Als de F1-generatie onderling kruist, krijg je nakomelingen met verschillende genotypen De wetten van Mendel zijn wetten die overerving van erfelijke eigenschappen beschrijven. Deze wetten werden het eerst ontdekt door de Moravisch-Oostenrijkse monnik Gregor Mendel , maar daarna vergeten en pas rond 1900 herontdekt. De wetten vormen de grondslag van de klassieke genetica . Ze gaan ervan uit dat elk individu twee allelen voor dezelfde eigenschap bezit en deze willekeurig uit de. Uit eerbied voor de monnik werden de erfelijkheidswetten de 'wetten van Mendel' genoemd. Eerste mendelwet: Als men twee homozygote individuen die slechts in 1 kenmerk verschillen kruist, zijn in de eerste generatie alle nakomelingen gelijk aan elkaar

De wetten van Mendel zijn wetten voor de overerving van erfelijke eigenschappen verloopt. Deze wetten werden het eerst ontdekt door de Moravisch-Oostenrijkse monnik Gregor Mendel (1822-1884), maar daarna vergeten en pas rond 1900 herontdekt. De wetten vormen de grondslag van de klassieke genetica (erfelijkheidsleer). Ze gaan ervan uit dat elk individu twee allelen voor dezelfde eigenschap. De essentie van deze regels is meer dan een eeuw geleden uitgewerkt door Gregor Mendel (1866). Echter, de regels hebben een aantal uitzonderingen. Mendels Wetten van Erfelijkheid Mendel concludeerde dat er twee 'erfelijkheidselementen' voor elke eigenschap in elk individu aanwezig zijn Mendel leidde hieruit zijn onafhankelijkheidswet af, de derde wet van Mendel: Verschillende kenmerken worden onafhankelijk van mekaar overgeërfd. Letale allelencombinaties Bij andere kruisingen dan die Mendel uitvoerde, kan men resultaten bekomen die de wetten van Mendel schijnbaar tegenspreken, bijvoorbeeld: Bij muizen is gele pels (G) dominant, grijze pels (g) recessief wetten van Mendel 1ste wet Uniformiteitsregel/wet. Alle individuen in de eerste generatie zijn onderling gelijk. 2de wet Splitsingsregel/wet. Bij inteelt van de eerste generatie zijn de nakomelingen ongelijk. 75% heeft de eigenschappen van de ene grootouder 25% heeft de eigenschappen van de andere grootouder

De 3 wetten van Mendel zijn samengevat Mendel's eerste wet. Mendel's eerste wet of de wet bepaalt dat de uniformiteit van het kruis twee zuivere individuen (homozygote) alle afstammelingen zijn gelijk (uniform) in hun karaktertrekken Mendel's eerste wet bestaat in het principe van dominantie. Dit principe geeft aan dat de kruising tussen twee individuen met zuivere genetische kenmerken (ouderlijke generatie P) moet resulteren in een generatie van het kind (F1) van heterozygote hybriden en homogene fysieke kenmerken De Wetten van Mendel.. Dit speelt in de natuur in mindere mate een rol dan bij vele VOGEL LIEFHEBBERS IN HET HOK. Deze kwekers zullen goed rekening moeten houden met de erfelijkheid van de vogels, daarom iets meer hierover De wetten van Mendel. genetica. Als resultaat van het onderzoek van wetenschappers K. Correns, G. de Vries, E. Chermak in 1900, werden de wetten van de genetica herontdekt, al in 1865 geformuleerd door de grondlegger van de erfelijkheidswetenschap, Gregor Mendel. In zijn experimenten paste de naturalist een hybridologische methode toe, waardoor.

K. kent de bouw van de cel, zijn functies en de celdeling Mitose en meiose. Globale celleer (verschil tussen dierlijke en plantaardige cel, kern). 6 uur K. kent basisprincipes van de genetica Chromosomen.Wetten van Mendel. Mono- en dihybride kruising. Geslachtsgebonden en geslachtsbeperkte overerving. K. kent basisterminologie van de genetic Erfelijkheidsleer : Begrippen en wetten van Mendel Bron. Uitgebreide presentatie over de basisbegrippen van de erfelijkheidsleer en de overervingswetten van Mendel. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken. Registreren vraagt maar één minuut Die Wette van Mendel is 'n stel reëls wat heelwat van genetika onderlê. Die monnik Gregor Mendel het verskillende variëteite van ertjies (Pisum sativum) gekruis.Met die kruising van die plant het Mendel opgelet wat die verskillende kenmerke was en elke kenmerk afsonderlik waargeneem. Hy reël die bestuiwing om geen foute te maak De resultaten van zijn onderzoek publiceerde hij in 1865, maar de wetenschappelijke wereld van die tijd begreep zijn werk niet. Zestien jaar na zijn dood werden de erfelijkheidswetten door drie wetenschappers herontdekt. Uit eerbied voor de monnik werden de erfelijkheidswetten de 'wetten van Mendel' genoemd

De Mendelwetten - Genetic

 1. ant dier en een homozygoot recessief dier vertonen de nakomelingen fenotypisch de do
 2. antiewet: de F 1 is gelijk aan het do
 3. Mendel, Gregor - Boheems natuuronderzoeker (Heinzendorf, Silezië, 1822-Brno, Moravia, 1884). Na een Augustijner monnik geworden te zijn, ging hij in 1843 het klooster van Brno binnen; later voltooide hij zijn wetenschappelijke studies aan de Universiteit van Wenen. Vanaf 1854 doceerde hij natuurkunde en natuurwetenschappen in Brno
 4. Wetten van Mendel Gregor Mendel (1822-1884), plantkundige, ontwikkelde als eerste de erfelijkheidsleer en formuleerde daarbinnen de wetten van Mendel. Zijn leer kreeg de naam: mendelisme. == Onderzoek == De monnik Gregor Mendel kruiste in het midden van de 19e eeuw verschillende variëteiten van de erwt Pisum sativum, om onderzoek te doen naar de overerving van de.

Wetten van Mendel - Wikiwan

De wetmatigheden die Mendel ontdekte bij de bestudering van de overerving, worden nu nog de wetten van Mendel genoemd. Wanneer iets overerft op een manier zoals Mendel dat beschreef, wordt dat een Mendeliaanse overerving genoemd Die megaklus - 'monnikenwerk' is een wat flauwe term voor de arbeid van een augustijner broeder - mondde uit in een grootse wetenschappelijke doorbraak: inzicht in de regels van de erfelijkheid, die we tegenwoordig de wetten van Mendel noemen. Mendel was de vader van de moderne genetica Oogkleur is dus een polygene eigenschap, die niet overerft volgens de wetten van Mendel. Doordat oogkleur bepaald wordt door meerdere genen kan, in tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht, een blauwogig ouderpaar toch kinderen krijgen met bruine ogen, ook al komt dit niet vaak voor 4. gevallen van overerving die anders verlopen dan volgens de wetten van Mendel verwacht wordt, herkennen . De Praktijk blz. 11 van 14 5. ethische en biologische argumenten onderscheiden met betrekking tot het ingrijpen van de mens in de erfelijkheid van mens, dier en plant om de kwaliteit van nakomelingen t van de erfelijkheidswetten. De eer van de ontdekking kwam Mendel toe, en de erfelijk-heidswetten worden nu nog altijd 'de wetten van Mendel' genoemd. Mendel is een typisch voorbeeld van iemand die zijn tijd ver vooruit is. De wetenschap was nog niet toe aan de ontdekking van de erfelijkheidswetten. De meeste 'grote' weten

mendelwetten - Universiteit Gen

De verklaring van wat er volgens deze onderzoeker in deze eerste wet van Mendel gebeurde, is dat het allel van gele kleur domineert op een allel van groene kleur, het heeft alleen nodig dat op één manier van leven een van de twee allelen geel is om zichzelf te uiten De drie wetten van Mendel zijn: Eerste wet: uniformiteitsbeginsel Tweede wet: segregatiebeginsel Derde wet: principe van onafhankelijke transmissie. Deze drie wetten vormen de basis van genetica en haar theorieën. Ze werden gepostuleerd door de Oostenrijkse natuuronderzoeker Gregor Mendel tussen 1865 en 1866. De eerste wet van Mendel. De monnik Gregor Mendel kruiste in het midden van de 19e eeuw verschillende variëteiten van de erwt Pisum sativum, om onderzoek te doen naar de overerving van de verschillende eigenschappen van deze erwt. Later onderzoek toonde aan, dat de door hem gevonden wetmatigheden ook opgaan voor het grootste deel van de overerving in andere soorten en in de mens Gregor Mendel is een zeer gekende naam in de genetica. Er zijn zelfs erfelijkheidswetten naar deze augustijnse monnik genoemd: De wetten van Mendel. Mendel had interesse opgevat voor de biologie en werkte jaren in de moestuin van het klooster met erwtenplanten

Wetten van Mendel toepassen op konijnen. Mendel experimenteerde met erwten. Zijn wetten zijn echter van toepassing op vele vlakken zo ook op onze konijnenrassen. Een practisch voorbeeld uit onze sportfokkerij: We kruisen een fokzuivere konijngrijze kleurdwerg met een witte roodoog pool en we zien dat wetten van mendel wie was mendel ? duitstalige augustijn die leefde in de 19e eeuw. deed experimenten naar de overerving van kenmerken om na te gaan of he Uniformiteitsregel (1e Wet van Mendel). Alle individuen van de F1-generatie zijn onderling gelijk (uitgaande van homozygote ouders). 3. Dominantieregel: de individuen van de F1-generatie vertonen voor ieder kenmerkenpaar het kenmerk van één van beide ouders (niet aldus bij intermediaire erfelijkheid). 4. Splitsingsregel (pluriformiteitsregel) wetten van Mendel. De wetten van Mendel stellen dat voortplantingscellen (gameten) slechts één van de beide door de ouders geleverde allelen van een gen ontvangen. Twee kenmerken, bepaald door twee ongekoppelde genen worden onafhankelijk van elkaar overgeërfd tweede wet van Mendel de wet van scheiding of zegt, nakomelingen van heterozygote kruisingen in de eerste generatie van zelfbestuiving en inteelt heeft zowel recessieve en dominante trekken.Waarbij de splitsing plaatsvindt als volgt: 75% - de planten met domineert, de resterende 25% - recessief.Simpel gezegd, als de ouder planten had rode bloemen (dominant) en gele bloemen (recessief), de.

Wikizero - Wetten van Mendel

Mendels Wetten van Erfelijkheid Dier en Natuur: Biologi

Het belangrijkste verschil tussen de eerste en tweede wet van Mendel is dat de eerste wet van Mendel (scheidingswet) de scheiding beschrijft van alleelparen van elkaar tijdens gameetvorming en hun koppeling tijdens de bevruchting, terwijl Mendel's tweede wet (wet van onafhankelijk assortiment) beschrijft hoe allelen van verschillende genen scheiden zich onafhankelijk van elkaar af tijdens de. een kort filmpje over Gregor Mendel en zijn experimenten in verband met de overerving van kenmerken bij erwtenplanten. De figuur van Mendel komt uit http://4.. De ziekte wordt overgedragen van moeder op kind. De wetten van Mendel zijn hierbij niet van toepassing. 1p 7 Leg uit waardoor de ziekte van Leber alleen kan worden overgedragen van moeder op kind. Bijen Een bijenvolk bestaat uit één koningin, een groot aantal werksters en een klein aantal darren. De. Het belangrijkste verschil tussen de eerste en tweede wet van Mendel is dat de eerste wet van Mendel (wet van segregatie) de scheiding van allelparen van elkaar tijdens gametevorming en hun paring tijdens bevruchting beschrijft, terwijl de tweede wet van Mendel (wet van onafhankelijk assortiment) beschrijft hoe allelen van verschillende genen scheiden onafhankelijk van elkaar tijdens de. Gregor Mendel (1822-1884), plantkundige, ontwikkelde als eerste de erfelijkheidsleer en formuleerde daarbinnen de wetten van Mendel. Zijn leer kreeg de naam: mendelisme

Wetten van Mendel - Overerving - Biologie - Theorie

Maar Mendel (1822-1884) ging ervan uit dat er iets dergelijks moest schuilgaan achter zijn proefondervindelijk vastgestelde wetten. In het kielzog van Mendel werd door de wetenschap tot heel recent aangenomen dat het erfelijk proces zowat volledig gedicteerd werd door de genen en de chromosomen. We spreken niet voor niets over wetten wetten van Mendel de nakomelingen volgens bepaalde regels: de wetten van Mendel. In de negentiende eeuw kreeg deze ontdekking niet zoveel aandacht, maar na 1900 hebben andere wetenschappers de regels van Mendel opnieuw ontdekt en sindsdien heeft de erfelijkheidsleer een grote ontwikkeling doorgemaakt

biodoen wetten van Mendel

Als 's werelds eerste geneticus maakte hij naam. De monnik Gregor Mendel ontrafelde de geheimen achter overerving met zijn jarenlange kruisingsexperimenten. Een buitengewoon staaltje werk. Als persoon was hij echter bescheiden en geduldig, een beetje saai zelfs. In dit 'fictieve' interview vertelt de van oorsprong boerenzoon over zijn religieuze en wetenschappelijke leven Genetica, deel 1: De wetten van Mendel: Auteur(s) Leipoldt, A.L. Tijdschrifttitel: De pelsdierenhouder: Deel(Jaar)Nummer: 44(1994)7/8: Paginering: 225 - 227: Annotatie(s) Ill: Op papier: Trefwoorden (cab) pelsdieren / genen / genetische variatie / genetica / genomen / heritability / selectief fokken: Rubrieken: Fokkerij en genetica (algemeen. In Natuurinformatie.nl bieden verschillende instellingen biologische en geologische informatie aan. De site bevat meer dan 3000 dossiers over planten en dieren, gesteenten en fossielen, over geologische processen en biologische achtergronden zoals aardbevingen en plaattektoniek, evolutie en biodiversiteit. De aangeboden informatie is met name geschikt voor leerlingen van het voortgezet.

Online vertaalwoordenboek. EN:wetten van Mendel. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 De wetten van Mendel ontkracht. wo 19 okt 2016, 9:00 . Een collega stelt mij de vraag of wij ook met Crispr/Cas9 planten mogen werken. Wat voor planten is het eerste wat ik vraag. Crispr-Cas9 is een methode waarmee DNA gemodificeerd kan worden met nooit eerder vertoonde nauwkeurigheid Learn about Gregor Mendel, his seminal experiments and the basic foundations of genetics in this video!Picture of Mendel by Hugo Ilti Online vertaalwoordenboek. DE:wetten van Mendel. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Wat Mendel ook probeerde, hij kreeg met die plant geen bevestiging van zijn wetten. Nÿgeli lachte in zijn vuistje. Mendel liet zich niet ontmoedigen en zocht troost in de fruitteelt, de akkerbouw en de bijenteelt

De 3 Wetten van Mendel en de Experimenten van de Erwten

mendelen: het overerven van kenmerken door opeenvolgende generaties in overeenstemming met de drie wetten van de Oostenrijkse natuuronderonderzoeker Gregor Johann Mendel (1822-'84) De eerste wet is de 'gelijkvormigheidswet': van homozygote ouders (p) zijn de nakomelingen der eerste generatie (f 1) onderling gelijk.De 'splitsingswet' leert als tweede wet dat de nakomelingen (f 2) van. Genetische dominantie . Mendel formuleerde de wet van segregatie als resultaat van het uitvoeren van monohybride kruisexperimenten op planten. De specifieke eigenschappen die hij bestudeerde, vertoonden volledige dominantie. Bij volledige dominantie is het ene fenotype dominant en het andere recessief. Niet alle soorten genetische overerving vertonen echter totale dominantie 14 mendeliaanse genetica tekenen vanuit het dek van de genen welke principes zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van eigenschappen van ouders aa Wetten van Mendel. In 1865 publiceerde Gregor Mendel de resultaten van zijn onderzoek over overerving van verschillende eigenschappen in erwten. Deze publicatie verdween in de vergetelheid, maar werd in 1901 herontdekt door Hugo de Vries, Carl Correns' en Erich von Tschermak. De regels voor overerving die Mendel in zijn onderzoek beschrijft. Mendel heeft zoals gezegd deze wetten opgesteld op basis van aantallen van verschillende vormen van een eigenschap in een nakomelingschap van de kruising van 2 ouders. Hij wist niets van DNA, alhoewel er in die tijd wel vermoedens waren dat de oorzaak voor deze eigenschappen vervat zouden kunnen zitten in grote moleculen of deeltjes die door de ouders aan nakomelingen zouden doorgegeven worden

Met de wetten van Mendel in de hand bleek het mogelijk om bepaalde eigenschappen van planten en dieren bewust op te kweken. Voor de landbouw en de veeteelt is dit nog altijd van groot belang. Nog altijd worden de wetten van Mendel daarom op scholen onderwezen. Op zich opmerkelijk, omdat Mendel zijn ontdekkingen deed in een tijd dat genen nog. Als veredelaar wil ik veel wensen van de tuinder, de supermarkt én de consument in een tomatenras verenigen. Dit doe ik door het maken van kruisingen tussen tomatenplanten, waarbij ik gebruik maak van de wetten van Mendel. De komende weken ga je kennismaken met de wetten van Mendel, waar Coert Engels het over heeft

Expertseminar HC13 sportpsychologie CBN-advies 2010-6 HC 2 Klopto 2.1 Hoorcolleges Klopto 2.2 HC van Sander HER marketing 2-3 - Grade: 6,5 Samenvatting HS 1-5 Geographies of development Aantekeningen Orientatie op het pedagogisch werkveld, alle colleges 3 Thema Heup BO 3.1 - kopie Draagkracht en draaglast Beschikking herschrijven Woordenschatoefeningen 1 t:m 6 Practicumverslag structuur van. Om dit probleem te verklaren, wordt in een volgende fase ingegaan op de wetten van Mendel. Via een model worden de begrippen 'homozygoot', 'heterozygoot', 'dominant' en 'recessief' aangebracht. Vervolgens wordt kort ingegaan op de resultaten van Mendel om deze dan te verklaren met behulp van het kwadraat van Punnett Samengevat zullen we hieronder zien waar elk van deze wetten uit bestaat. Misschien ben je geïnteresseerd: De 3 Mendel-wetten en de erwten: dit is wat ze ons leren 1. De eerste wet van Mendel. Het is ook bekend als de wet van segregatie van onafhankelijke karakters, recht van billijke segregatie of recht van de disjunctie van allelen

In dit eerste hoofdstuk beschrijven we de hoogtepunten uit de geschiedenis van de genetica. We geven inzicht in de oorsprong van bepaalde denkwijzen en termen die nu overbekend lijken, maar ontdekt werden in een tijd toen er nog geen telecommunicatie of computers waren Wetten van Mendel Gen & allel Om genetische experimenten te mogen doen, moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan: - de te bestuderen erfelijke eigenschap moet ondubbelzinnig vast te stellen zijn in het fenotype; - de generatieduur moet kort zijn; - vanwege d Deze wetten genoemd naar Gregor Mendel vormen de basis van de klassieke genetica en zijn gebaseerd op de kruisingsproeven die door hem werden uitgevoerd op erwten. Mendel formuleerde volgende wetten: De uniformiteitswet (of eerste wet van Mendel) gaat over de F1-nakomelingen: bij kruising van twee raszuivere individuen die in één erfelijke eigens [.. Mendel's Eerste vs Tweede Wet . Mendelische erfenis beschrijft Mendel's eerste en tweede wetten in de genetica . Deze wetten verklaren in hoofdzaak hoe een enkel kenmerk van ouders tot nakomelingen wordt geërfd door de seksuele voortplanting in eukaryote organismen De wetten van Mendel. geel. geel. geel. geel. geel. groen. AA x AA. AA x Aa. AA x aa. 100 % geel. 100 % geel. 100 % gee

De Bloemenkrant - Corokia Maori® collectie zet voet aan

Als je homozygoot ouders: mannetje (wild) en vrouwtje (white) met elkaar kruist dus: AA x aa, onstaat er in de F1 generatie: Aa. Als je de F1 generatie verder kruist dus: Aa x Aa, krijg de nakomelingen met het genotype AA : Aa : aa in de F2. Als het goed is heb je dus ook nakomelingen met aa in de F2 generatie. Waarom kan je dan in de F2 generatie volgens de wetten van Mendel geen vrouwtjes. Volgens de wetten van Mendel zou de frequentie van bloedgroep O - de grootste - moeten dalen. Is dat zo? En als dat zo niet is, hoe komt dat dan Activités éducatives (Test): Wetten van Mendel (biology - genetica - erfelijkheid) - Extra oefeningen op de wetten van Mendel voor monohybride kruisinge Mendel's wetten van overerving. Erwten dominante en recessieve eigenschappen. Hij begon met het nemen van 2 planten die bijna hetzelfde waren, maar verschilde in slechts één eigenschap, bijvoorbeeld de bloemkleur

Hoewel de rest van de mensheid de Tora dus niet accepteerde, kreeg het wel de plicht om een aantal wetten na te leven. Deze wetten worden de Zeven Wetten van Noach genoemd. Volgens Rebbe Menachem Mendel Schneerson hebben volken deze wetten nodig om met succes het evenwicht tussen persoonlijke en gemeenschappelijke behoeften te bewaren Als Mendel de kleur van de menselijke huid had bestudeerd, in plaats van die van erwten, zou hij veel moeite hebben gehad om een eenvoudige wet te formuleren. Uit veel latere onderzoeken blijkt dat de kleur van onze huid (afgezien van omgevingsinvloeden, zoals blootstelling aan de zon) een continue variabiliteit vertoont, vanwege de samenloop van ten minste 4 of misschien wel 9 verschillende.

Over ‘der wunderhund’ en ‘the underdog’ – Column XHanenkraai - WikipediaPrachtguppen kwekenAllel - WikipediaBranchenportal 24 - RECHTSANWÄLTIN FÜR FAMILIENRECHTBranchenportal 24 - Ambulanter Pflegedienst Epis in

Learning Resources (Matching Game): De wetten van Mendel (biology - mendel - biologie) - De drie wetten van Mendel staan hier in stukjes afgebeeld. Het is de bedoeling dat je de drie wetten vervolledigt door de passende stukjes tekst te linken met elkaar. Dit doe je door vb. eerst alle stukjes die bij de eerste wet van Mendel horen aan te klikken, daarna alle stukjes die bij de tweede wet van. Study 2 wetten van mendel flashcards from alyzee pelgrims's universiteit van antwerpen class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Op grond van de wetten van Mendel verwacht men onder de nakomelingen van een bepaalde kruising evenveel donkere vliegen als lichtgekleurde vliegen. Men krijgt 100 nakomelingen waarvan 42 licht en 58 donker. De onderzoeker wil graag weten of deze. Minecraft mod met wetten van Mendel in kippen! Presentatie. Download MendelCraft presentatie (2018). Download. Download MendelCraft MineCraft mod van MendelCraft's releases webpagina. Download MendelCraft wereld (20181119). Download broncode

 • Cupmaat G.
 • Uitloden dobber brasem.
 • Afschaffing slavernij 1873.
 • Budget car rental Prague.
 • Oldtimer onderdelen brommer.
 • Cryolipolyse gezicht.
 • Constructie berekening voorbeeld.
 • Hoeveel weegt een F1 auto.
 • Wie is de uitvoerende macht.
 • Schatteneiland film.
 • Meteorieten Nederland.
 • Knoflookgarnalen met.
 • Privaatrecht betekenis.
 • Wederopbouw Rotterdam.
 • Helmkasuaris wikipedia.
 • Restaurant langs de Amstel.
 • Feestdagen oude Grieken.
 • Sandra Pica Typen.
 • Ergens zout op leggen.
 • Douchebak vervangen kosten.
 • Drankje Mes op Tafel.
 • Tanger Zaandam Openingstijden.
 • Getalnotatie Excel.
 • Russische Toy Terriër pup te koop.
 • CCV Belgium Contact.
 • Plant met kleine blaadjes.
 • Thuja plicata 'Excelsa.
 • Sportpark Laan van Spartaan.
 • Sims 4 Eiland Leven grot.
 • Antislip sokken kind.
 • Wat is een Shadow Pokémon.
 • UZ inwendige ziekten.
 • Kwantum Canvas buffel.
 • Kleurplaat tafels oefenen.
 • Canadian walmart.
 • Bluetooth muis voor tablet.
 • Mexicaanse eetcultuur.
 • Maffia Vrouwen.
 • Compact Lodge tuinkantoor.
 • Campbelli dwerghamster wikipedia.
 • Peutergym Eindhoven.