Home

Drogreden cirkelredenering

Foute argumentaties noemen we ook wel drogredenen. Er is sprake van een drogreden bij een onjuist gebruik van een argumentatieschema of een overtreding van een discussieregel. We bespreken de volgende drogredenen: De onjuiste oorzaak - gevolgrelatie Er wordt tussen twee zaken een oorzaak-gevolgrelatie gelegd, terwijl die er niet is Een cirkelredenering, kringredenering of petitio principii (ook wel aangeduid als circulus in probando of het Engelse Begging the question, ook wel afgekort tot BTQ ) is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de spreker/schrijver verkeerdelijk veronderstelt dat ze al bestaan of verwezenlijkt zijn

Drogredenen Cambiumned - Argumentere

De cirkelredenering is een drogreden die ook wel wordt aangeduid met het Latijnse woord 'petitio principii'. Het is een foutieve reden waarbij men het standpunt inzet als argument . Tijdens het beargumenteren van een standpunt kunnen er onbewust valse of onjuiste redeneringen worden gebruikt De cirkelredenering is een drogreden die ook wel wordt aangeduid met het Latijnse woord 'petitio principii'. Het is een foutieve reden waarbij men het standpunt inzet als argument. Tijdens het beargumenteren van een standpunt kunnen er onbewust valse of onjuiste redeneringen worden gebruikt Een drogreden is geen sterk argument, want bij een drogreden klopt er iets niet in de argumentatie. Op het eerste gezicht lijkt er misschien weinig mis te zijn met deze argumenten, maar als je er wat beter naar kijkt en er eens goed over nadenkt, zal je zien dat de argumentatie niet deugt. Verschillende soorten drogredenen (met voorbeelden Het is echter niet waar dat niemand die verrotte vis eet daar ziek van wordt dus is dit argument een drogreden. Cirkelredenering; Een cirkelredenering houdt in dat het standpunt herhaald wordt, maar dan anders geformuleerd. Een voorbeeld: 'Ik vind Piet niet aardig want ik mag hem niet' Drogredenen zijn fouten die gemaakt worden in een argumentatie. Er zijn verschillende soorten drogredenen die stuk voor stuk een eigen manier van aanpak nodig hebben. Wil je ook weten hoe je een drogreden herkent en hoe je deze kunt weerleggen? Lees dan nu dit artikel over het herkennen en weerleggen van drogredenen! Soorten drogredene

Letterlijk vertaald betekent dit 'erna dus erdoor'. Deze drogreden houdt in dat iemand spreekt van een oorzakelijk verband tussen situatie A en situatie B, omdat situatie A plaatsvond na situatie B. In dat geval hoeft situatie A echter niet per definitie de oorzaak van situatie B te zijn Drogredenen: de verschillende soorten drogredenen Een drogreden wordt ook wel een schijnreden, denkfout of sofisme genoemd. Het staat voor een redenering die wel aannemelijk lijkt, maar dat niet is. Drogredenen worden vaak gebruikt in discussies of debatten, bewust of onbewust

Een cirkelredenering is een drogreden waarbij je het standpunt als argument gebruikt: Ik vind kattenfilmpjes op Facebook heel grappig omdat ze me aan het lachen maken. Bij een cirkelredenering zeg je dus twee keer hetzelfde: Ik heb een hekel aan Sharona omdat ik haar niet mag Foutieve argumentaties noemen we ook wel drogredenen. In deze oefentoets leer je de verschillende drogredenen te herkennen Een drogreden (syn. schijnreden, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Drogredenen worden vaak in discussies gebruikt, maar ook wel in andere situaties. De oudste bekende teksten hierover zijn de dialoog Euthydemus van Plato , waarin een reeks onbenoemde drogredenen de revue passeert, en het werk sophistikoi elenchoi van diens leerling Aristoteles . [1

Cirkelredenering Een cirkelredenering of petitio principii (ook wel aangeduid als circulus in probando of het Engelse Begging the question) is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de spreker-schrijver verkeerdelijk vero.. Drogreden die ook wel petitio principii wordt genoemd. Van een cirkelredenering is sprake wanneer de bewering wordt aangevoerd als argument voor zichzelf De cirkelredenering Bij een cirkelredenering herhaal je je standpunt, alleen anders geformuleerd. Voorbeeld: God bestaat omdat het in de bijbel staat, en wat in de bijbel staat is waar omdat het Gods woord is. De persoonlijke aanval Je valt de persoon aan en niet zijn argument(en). Voorbeeld: Wat weet jij van nu gezondheid, jij weegt zelf 105 kilo

Samenvatting over Drogredenen voor het vak nederlands. Dit verslag is op 10 oktober 2013 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie DROGREDENEN. Foutieve argumenten noemen we drogredenen. Alle typen drogredenen staan op de volgende bladzijde. Je moet deze kunnen herkennen. Beroep op autoriteit (verkeerde autoriteit) Deze drogreden kenmerkt zich door het argument waarin een autoriteit wordt genoemd, waarvan vervolgens gezegd wordt dat hij hetzelfde standpunt heeft Cirkelredenering = Een cirkelredenering of petitio principii (ook wel aangeduid als `circulus in probando` of het Engelse `Begging the question`) is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat..

Cirkelredenering - Wikipedi

 1. Deze twaalf drogredenen luiden: Beroep op autoriteit, de persoonlijke aanval, beroep op traditie, het verschuiven van de bewijslast, een cirkelredenering, de ander woorden in de mond leggen, een verkeerde vergelijking, het jij-ook argument, een overhaaste generalisatie, een onjuist oorzakelijk verband, een stok achter de deur en tenslotte het voorkomen van een afwijkende mening
 2. Zowel de cirkelredenering als het anekdotisch bewijs zijn typische gevallen van een drogreden: een niet-geldig bewijs. Dat Nadia Moussaid aantrekkelijk is en nauwelijks kritiek krijgt, is geen eenduidig en logisch bewijs voor de stelling dat een vrouw op televisie aantrekkelijk moet zijn om succesvol te zijn
 3. Bij een cirkelredenering zijn de mening en het argument inhoudelijk gelijk, ze zijn alleen anders geformuleerd. Als ze niet zo dicht bij elkaar staan (of worden uitgesproken), zijn ze soms lastig te herkennen. Geconfronteerd met een cirkelredenering moet je erop wijzen dat argument en standpunt hetzelfde zijn

Cirkelredenering - de betekenis volgens Redactie Ensi

Wat is de betekenis van Cirkelredenering - Ensi

Een cirkelredenering of de vraag ontwijken. Bij deze drogreden keert de conclusie weer terug naar de aanname. De premisse van het argument veronderstelt impliciet wat het argument probeert te bewijzen. Enkele voorbeelden: De bijbel is waar omdat het door God is ingegeven en het is door God ingegeven omdat dat in de bijbel staa Een drogreden is een reden die in het algemeen als waarheid word aangenomen omdat het conform is met wat de meerderheid beaamt. De waarheid kan men daarbij uit het oog verliezen omdat men niet kritisch naar de aangedragen theorie durft of wenst te kijken. Jasper - 16 juli 2013 Drogredenen worden ontzettend veel gebruikt in de politieke debatten in de Tweede Kamer die je wel eens op televisie ziet. Het zijn verkeerde, of kromme, redeneringen. Cirkelredenering Bij het gebruik van deze drogreden zijn de conclusie en het argument identiek

opdracht drogredenen welke drogredenen worden er in de zinnen hieronder gebruikt? topambtenaren bepleiten een verhoging van de van 65 naar 67 jaar. maar wie va 1 de cirkelredenering . Bij deze redenering gebruik je een argument dat gelijk is aan het standpunt. Voorbeelden: Ik vind kattenfilmpjes grappig, omdat ze me aan het lachen maken. Ik heb een hekel aan Sharona, omdat ik haar niet mag. Om jongeren te treken voor een actualiteitenprogramma moet je ervoor zorgen dat het programma de doelgroep trekt

Wat zijn Drogredenen? (Uitleg + Soorten + Voorbeelden

Een cirkelredenering of petitio principii, ook wel kringredenering, circulus in probando of begging the question genoemd, is een drogreden waarbij men argumenten aanhaalt op basis van vermeende feiten die (nog) niet bewezen zijn of waarvan wordt verondersteld dat ze al verwezenlijkt zijn.Een bewering wordt dus gebruikt als argument voor zichzelf Drogredenen kunnen in het dagelijks leven moeilijk te vermijden zijn (bijna iedereen redeneert wel eens te kort door de bocht), Cirkelredenering Bij een cirkelredenering wordt het standpunt ondersteund door het herhalen van datzelfde standpunt, maar dan anders geformuleerd veel verschillende soorten drogredenen, die door de manier van gebruiken net lijken op goede argumenten. Cirkelredenering De cirkelredenering is precies wat de naam zegt. Het argument verklaart eigenlijk niets en je zegt twee keer hetzelfde. Voorbeeld: Ik heb geen zin in eten, want ik heb geen trek. Eigenlijk is het argument: Daarom Op deze webstek bespreekt Ron Ritzen drogredenen die hij in de media is tegen gekomen. Zie voor de achterliggende theorie: D.N. Walton, Informal Logic (Cambridge University Press, Cambridge 2008). Ritzen studeerde filosofie, pedagogiek en rechten. De teksten op deze blog bevatten slechts ruwe versies, die in een later stadium worden bewerkt

Wat is een drogreden? - Mr

Drogredenen ARGUMENTATIE-OEFENING Een drogreden lijkt op het eerste gezicht vaak heel aannemelijk. Toch is een Cirkelredenering Bij een cirkelredenering wordt het standpunt ondersteund door het herhalen van datzelfde standpunt, maar dan anders geformuleerd De cirkelredenering: Het heeft geen zin om iets te doen, want niemand doet mee: Het beroep op macht: Ik hoop voor je dat je zelf nooit in die omstandigheden terecht komt: Het beroep op de gevolgen: Als jouw actie De drogreden van deel en geheel: Ik kan voorbeelden. God bestaat want dat staat in de bijbel, en wat in de bijbel staat is waar, want het is het woord van God. Het probleem met cirkelredeneringen en andere zogenaamde drogredenen vind ik dat het vaak, of misschien wel altijd, reducties tot in het absurde zijn van redeneringen die eigenlijk ingewikkelder, genuanceerder, en niet zuiver deductief bedoeld zijn

Drogredenen herkennen en weerleggen Mens en Samenleving

 1. Drogreden: Het ontduiken van de bewijslast. Deze drogreden noemen we het ontduiken van de bewijslast. Op de meest botte manier werp je de tegenstander het volgende toe: Als je me niet gelooft, bewijs dan maar eens dat het niet zo is! Zo keer je de bewijslast om en is het je tegenstander die opeens moet bewijzen
 2. Andere drogredenen Cirkelredenering (petitio principii) Van een cirkelredenering is sprake wanneer de bewering wordt aangevoerd als argument voor zichzelf. Ik ben de baas omdat ik het hier voor het zeggen heb. Natuurlijk had ik er een reden voor, want anders had ik het niet gedaan. God bestaat, want het staat in de bijbel
 3. ant) communicerende partners zijn er meestal erg goed in om iedere kromme banaan recht te lullen en daarvoor gebruiken zij onder meer drogredeneringen die heel logisch en verstandig overkomen
 4. Een drogreden is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Soms wordt er geargumenteerd op dubieuze wijze, of wordt er helemaal niet geargumenteerd! Vooral drogredenen die als grap overkomen, kunnen goed scoren bij het publiek/de jury. De cirkelredenering (petitio principii)
 5. Een cirkelredenering of petitio principii (ook wel aangeduid als circulus in probando of het Engelse Begging the question) is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij al als ju [..

Leer deze 7 drogredenen herkennen Tekstbla

cirkelredenering (drogreden) Het argument is inhoudelijk hetzelfde als het standpunt. (Kinderen kunnen niet zelfstandig werken, omdat ze niet volwassen (kinderen) zijn.) persoonlijke aanval /op-de-man-spelen (drogreden » De cirkelredenering Bij een cirkelredenering herhaal je je standpunt, alleen anders geformuleerd. God bestaat omdat het in de bijbel staat, en wat in de bijbel staat is waar omdat het Gods woord is. » De persoonlijke aanval De valt de persoon aan en niet zijn argument(en). Wat weet jij van nu gezondheid, jij weegt zelf 150 kilo Drogredenen 1. drogredenen 2. Nederland moet geen vluchtelingen meer toelaten. Het is toch duidelijk dat ons land vol is? A.Cirkelredenering B. Onjuiste oorzaak-gevolgrelatie C.Ontduiken bewijslast D.Vertekenen van het standpunt 3. Nederland moet geen vluchtelingen meer toelaten. Het is toch duidelijk dat ons land vol is

Drogredenen: de verschillende soorten drogredenen

Een cirkelredenering, kringredenering of petitio principii (ook wel aangeduid als circulus in probando of het Engelse Begging the question, ook wel afgekort tot BTQ ) is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de spreker/schrijver verkeerdelijk veronderstelt. De Drogreden. Er is een set van zo'n 12 vaak voorkomende drogredenen. Een aantal daarvan lees je hier met een specifiek voorbeeld en een mogelijke reactie. Het weglaten van bewijs of omkeren van de bewijslast. Dat is geen bewijs, maar een cirkelredenering Een cirkelredenering, kringredenering of petitio principii (ook wel aangeduid als circulus in probando of het Engelse Begging the question) is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de spreker/schrijver verkeerdelijk veronderstelt dat ze al bestaan of.

Hoe zat het ook alweer? Cirkelredenering - Ikzegookmaarwat

 1. Andere drogredenen Petitio principii (cirkelredenering) Ad consequentiam (beroep op gevolgen) Hellend vlak Stropopredenering Suggestieve vraag Redeneringen die op drogredenen lijken Bewijs uit het ongerijmde (reductio ad absurdum) Manipulatie met niet aangetoonde bijvoeglijke naamwoorden Zie oo
 2. Suggesties voor drogredenen: autoriteitsdrogreden, persoonlijke aanval, cirkelredenering, vals dilemma, ad populum of onjuist oorzakelijk verband. Feedback. Een drogreden is een redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Ze komen vaak voor, maar worden zelden herkend
 3. Drogredenen zijn niet-valide argumenten. Ze lijken op het eerste gezicht goede argumenten, maar zijn dat niet. Deze foute argumenten worden vaak per ongeluk gebruikt, maar ook vaak heel bewust ingezet om de lezer/luisteraar te beïnvloeden. Voor je examen moet je 12 drogredenen kennen en kunnen herkennen
 4. Cirkelredenering. Bij een cirkelredenatie herhaal je je standpunt ter ondersteuning. Niet letterlijk, maar in andere woorden. 'Die krant is goed, want hij is de beste'. Daarna, dus daardoor 'Sinds die nieuwe roostermaker er is hebben we slechte roosters. De oude roostermaker moet maar terug
 5. Deze drogreden komt vaak voor als iemand reageert op een geschreven standpunt dat voorkomt uit een interview of tv of op de radio. Omdat in een geschreven stuk maar een deel van het interview terugkomt, lijkt het net of iemand over andere, misschien belangrijkere zaken niets heeft gezegd. Dit hoeft echter niet zo te zijn
 6. Een drogreden (syn. schijnreden, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Drogredenen worden vaak in discussies gebruikt, maar ook wel in andere situaties. Wanneer een Bewys de gedaante van Waarheid met zich brengt en evenwel ons doet dwaalen, is 't een Drogreden
 7. worden drogredenen erg vaak gebruikt in discussievoering. Dit soort denkfouten worden ook veelal gemaakt, bewust of onbewust, door verspreiders van hoaxes, en de aanhangers van pseudowetenschap, kwakzalverij en.

Oefentoets drogredenen Taalboo

 1. Soms probeert iemand je overtuigen met een argument waarvan je voelt dat er iets niet mee klopt. Dan kan er sprake zijn van een drogreden. Arnoud Kuijpers behandelt in deze lesvideo negen verschillende drogredenen
 2. Wees tijdens debatten op je hoede voor twee beroemde drogredenen: begging the question (cirkelredenering) en de strikvraag. Wees tijdens debatten op je hoede voor twee beroemde drogredenen: begging the question (cirkelredenering) en de strikvraag. Persoonlijke groei Pas op voor deze slinkse trucs om de bewijslast te ontduiken
 3. Dutch: ·sophism, fallacy Definition from Wiktionary, the free dictionar
Argmenterenles1 3

Cirkelredenering. Wat betekent dat het besluit ook de premisse is. De structuur van zo'n argument is A=B, bijgevolg is A=B, alhoewel de premisse en het besluit op een verschillende manier geformuleerd kunnen zijn zodat het niet onmiddellijk duidelijk is dat beiden hetzelfde betekenen Welke drogreden ziet u hier ? a. Uw woorden worden verdraaid b. Een valse redenering: no true Scotsman c. U wordt persoonlijk aangevallen d. U hoort een cirkelredenering. Uw collega typeert een groep (HR als niet te vertrouwen) en tegenvoorbeelden (Bianca) beschouwt hij niet als een echt lid ('buitenbeentje') van die groep Een drogreden (schijnreden, denkfout, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. De oudste bekende teksten hierover zijn de dialoog Euthydemus van Plato, waarin een reeks onbenoemde drogredenen de revue passeert, en het werk De Sophisticis Elenchis van diens leerling Aristoteles

Drogreden - Wikipedi

Preview this quiz on Quizizz. Het aantal mensen bij wie staar wordt geconstateerd, neemt de laatste jaren sterk toe. Al die beeldschermen zijn slecht voor onze ogen Cirkelredenering. Je gaat op voorhand al uit wat je moest bewijzen. Je herhaalt de stelling. Of je herhaalt alleen het argument dat je eigenlijk wilde versterken. Drogreden van het hellend vlak. Je wilt iets niet en je wijst op ver doorgevoerde negatieve gevolgen

Cirkelredenering - 3 definities - Encycl

Drogredenen. Drogredenen vormen geen eenvoudige materie, daar er erg veel drogredenen bestaan en het niet altijd even duidelijk is in welk opzicht ze van elkaar verschillen. Het is daarom aangewezen om te weten hoe de drogredenen kunnen onderverdeeld worden in verschillende (sub)categorieën Drogredenen van A tot Z door Frans van Eemeren en Rob Grootendorst 142 blz., Contact 1992, f 19,90 ISBN 90 254 0083 3. de cirkelredenering (petitio principii: God bestaat,. Een drogreden (syn. schijnreden, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Drogredenen worden vaak in discussies gebruikt, maar ook wel in andere situaties. De oudste bekende teksten hierover zijn de dialoog Euthydemus van Plato, waarin een reeks onbenoemde drogredenen de revue passeert, en het werk sophistikoi elenchoi van diens leerling Aristoteles Gelijk hebben voor beginners: ken uw drogredenen. Ons dagelijks leven ziet scheel van misverstanden, meningsverschillen en onenigheden. Om tot elkaar te komen proberen we elkaar (en onszelf) te overtuigen met goede argumenten cirkelredenering ? hellend vlak ? stropopredenering (de stroman) ? stok achter de deur ? beroep op emotie (pathetische drogreden) ? het ontduiken van de bewijslast; Wij hebben vorig jaar een overnachting gehad in een hotel in Berlijn. Het was er heel vies.

De persoonlijke site van Wim van ´t Einde - Cirkelredenering

Drogreden Als Nadia niet zo mooi was: een klassieke cirkelredenering Een aantrekkelijke vrouw krijgt minder kritiek dan een minder aantrekkelijke vrouw, omdat ze aantrekkelijk is Een cirkelredenering pur sang: ik zeg dat het zo is, omdat ik zeg dat het zo is . Onbedoelde drogreden. Drogredenen komen op twee manieren voor. Allereerst onbedoelde. Iedereen maakt weleens een redenering die niet helemaal klopt of legt een (te) gemakkelijke relatie. Sterker nog: het normale, dagelijkse spraakgebruik is vergeven van. Over de drogreden van het goochelen met uitgangspunten, die bekendstaat als de cirkelredenering, ook wel 'begging the question' of 'petitio principii' genoemd. U haalt het konijn uit de hoed dat u er zelf hebt ingestopt. Drogredenen [8] De cirkelredenering Definitions of drogreden, synonyms, antonyms, derivatives of drogreden, analogical dictionary of drogreden (Dutch Drogreden en Cirkelredenering van Descartes · Bekijk meer » Coherentietheorie De coherentietheorie (voluit: coherentietheorie van de waarheid, ook wel coherentisme genoemd), afkomstig uit de wetenschapsfilosofie, stelt dat de waarheid van een oordeel bestaat in de mate van systematische samenhang (

De drogreden van Roemer 'De minister-president zegt dat mijn verhaal niet deugt maar geeft geen antwoord dus mijn verhaal deugt!' Met deze cirkelredenering onderbreekt Roemer de premier. Inzet is een fel debatje tussen Roemer en Rutte over de inkomensongelijkheid. 'Mensen hebben massaal moeite met betalen met zorgpremie Er zijn nogal wat drogredenen. Van cirkelredenering tot de ad-hominem. Zuiver en logisch redeneren heeft veel weg van wiskunde en daar is niet iedereen even goed in. 03/05/2006 Antwoord. PeterV @Leo. Mijn tip van de dag: Vertrouw niet tezeer op het wiskundig vermogen van mij EN Mihai.. Leeftijd is slechts een getal, maar dat getal wordt in mijn geval gek genoeg steeds groter. Inmiddels ben ik op een punt in mijn leven beland waarop ik de drang voel om de balans op te maken, of althans, te onderzoeken of dat getal nou echt het enige is dat aan verandering onderhevig is

Knoppers, Rijkert - Aristoteles - Aristoteles en zijn drogredenen [Recensie] Wie de term 'drogreden' op internet zoekt, ziet al snel zo'n 300.000 hits aan zich voorbijgaan. Na het raadplegen van een aantal relevante websites is het al snel duidelijk dat het geen eenvoudig begrip is. De verschillende definities die op dit gebied in omloop zijn spreken al boekdelen Petitio principii (cirkelredenering) Van een cirkelredenering is sprake wanneer de bewering wordt aangevoerd als argument voor zichzelf. De bekendste cirkelredenaar is Mark Rutte. Bij deze drogreden zeg je dat moderne praktijken per definitie beter zijn dan ouderwetse, die misschien zelfs wel achterlijk zouden zijn

Theorie drogredenen - Lesmateriaal - Wikiwij

 1. Drogredenen zijn fouten in argumentaties, en ze hebben vaak met verzwegen argumenten te maken. Er zijn veel verschillende soorten drogredenen: beroep op autoriteit: iemand met aanzien wordt genoemd, en er wordt gezegd dat diegene hetzelfde standpunt heeft.. de genoemde persoon is niet altijd een autoriteit op het betreffende gebied
 2. Denkfouten en drogredenen Er is een grote variatie in aard en ernst van denkfouten of drogredenen, lopende van een simpel misverstand over de betekenis van een woord, via allerlei foute denkmethodes of ideologieën, tot gevallen die grenzen aan psychiatrische afwijkingen
 3. Je kunt drogredenen onderverdelen in twee soorten: de echte fouten en de trucs. De foute drogredenen. Onjuist beroep op causaliteit: het gevolg is niet altijd een gevolg van oorzaak A; het kan ook een ander gevolg zijn of het gevolg kan een andere oorzaak hebben. Cirkelredenering: het argument is hetzelfde als het standpunt
 4. Deze drogreden staat beter bekend als de cirkelredenering: hetgeen bewezen moet worden is al reeds aangenomen. Ook dit is een drogreden die meestal onbewust gebruikt wordt, zeker ook door theïsten. Menig evangelist heeft mij bijvoorbeeld proberen te overtuigen van de waarheid van het christendom door naar de bijbel te verwijzen
 5. Door wetenschappelijk onderzoek, natuurlijk! Dit is een drogreden, een cirkelredenering. Het is de filosofie van het sciëntisme. Die gaat ervan uit dat alles in de werkelijkheid kan worden ontdekt en verklaard door de wetenschap. Zo niet, dan bestaat het niet. Vleermuis
 6. Drogredenen waarbij er een fout in de logica van de redenering zit zijn foutief gemaakte deductieve redeneringen. Bijvoorbeeld ik heb God nog nooit gezien, dus God bestaat niet. Argumentum ad ignorantiam (argument van de onwetendheid) Voetstoots wordt aangenomen dat een stelling waar is, omdat niet is bewezen dat zij onwaar is
Basta la logica, per tenerci lontani dagli errori

Dutch: ·circular argument, circular reasoning Definition from Wiktionary, the free dictionar Drogredenen worden ontzettend veel gebruikt in de politieke debatten in de Tweede Kamer die je wel eens op televisie ziet. Het zijn verkeerde, of kromme, redeneringen. Cirkelredenering. Bij het gebruik van deze drogreden zijn de conclusie en het argument identiek Een drogreden (schijnreden, denkfout, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. De oudst bekende teksten hierover zijn de dialoog Euthydemus van Plato, waarin een reeks onbenoemde drogredenen de revue passeert, en het werk De sophistici(s) elenchi(s) van diens leerling Aristoteles [1] Pas op voor drogredenen (cirkelredeneringen, onjuiste oorzaak en gevolg of een onjuist beroep op een kenmerk). Controleer je argumenten door jezelf de volgende vragen te stellen: Ondersteunen de data de conclusie? Is dit de enige conclusie die je kan maken? Heb je jezelf de juiste vraag gesteld

 • Chimpansees gevaarlijk.
 • JASNO Shop.
 • Lindsey stirling r.
 • Z 44 Chayvo.
 • Mustang 5.0 prijs.
 • Mini penne AH.
 • Radiologie opleiding Universiteit.
 • Leica IIIc.
 • House of Mayflower.
 • Kuiken Kleurplaat.
 • Geocaching GPS.
 • Pirate crew names.
 • Hoeveel weegt 1 streng spareribs.
 • IMovie 10.1 13 download.
 • Prijzen fotograaf per uur.
 • Marmer zagen prijs.
 • Brugmansia zaden.
 • MS Mode jassen sale.
 • Tips behang kleine kamer.
 • Sumak kruiden Jumbo.
 • KVO jeugd U12.
 • Tigres FC México.
 • Gelders Archief foto's.
 • Nationaliteit dr. dre.
 • Franse baret naam.
 • Item uitspraak.
 • Alfa , bèta gamma straling.
 • Mantelzorg camera.
 • Artritis psoriatica prognose.
 • Vissen hangen aan wateroppervlak.
 • VW Kever te koop 1953.
 • Newborn fotoshoot Breda.
 • ZeeZout Utrecht 20 december.
 • Erasers.
 • American Cinematographer magazine.
 • Taxi Tilburg tarieven.
 • Natuurlijk persoon.
 • Hotel Oostende sauna.
 • Babykleding Gent.
 • Rariteitenkabinet Amsterdam.
 • Reeva steenkamp barry steenkamp.