Home

Handnervig blad

Handnervig blad: delta- of niervormig

 1. eer je handnervig blad en kijk of het delta- of niervormig is
 2. Wat is de betekenis van Handnervig blad? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Handnervig blad. Door experts geschreven
 3. Het handnervig blad is vijf tot zeven lobbig en van onderen meestal wat paarsachtig. De lobben lopen uit in een stekelpuntje. De meeste bladeren die je in een plant ziet zijn eigenlijk schutbladeren van bloemen en staan dan ook verspreid aan de stengel. De rand is gaaf
 4. handnervig blad met de sterkste nerven gerangschikt zoals de vingers van een hand (bv. Klimop) (cf. kromnervig, parallelnervig, tralienervig, veernervig, voetnervig
 5. De bladnerven (nervus, mv.nervi) worden gevormd in het blad door de hoofdnerf of middennerf (costa), de zijnerven (nervus lateralis, mv. nervi laterales) en de aderen (vena, mv.venae) in hun onderlinge rangschikking vormen de nervatuur.Nerven zijn de vaatbundels, die door de bladschijf lopen en van onderen vaak als lijsten tevoorschijn treden.. Vorm en liggin

Het blad van de Esdoorn. De Esdoorn is te herkennen aan het esdoornblad, een vijflobbig, handnervig blad. Vertaald in het engels is dit Maple Leaf, wat een herkenbare vorm is van de afbeelding van het blad op de Canadese vlag. De frisse groene handvormige bladeren groeien in het voorjaar aan de boom. De esdoorn is in de winter niet bladhoudend De bladeren van de klimop staan verspreid, glanzen leerachtig, zijn van boven kaal, maar jonge bladeren kunnen aan de onderkant met de loep zichtbare sterharen hebben. Aan de Klimop onderscheiden we twee vormen van bladeren. De meeste bladeren zijn handnervig en 3 tot 5 lobbig tot gespleten,. Handnervig blad van klimop met hoofdnerven, zijnerven en aderen Een ader (vena) is een vertakking van de zijnerf of van een ader van de bladschijf . Het zijn min of meer onopvallende nerven die zijdelings uit de zijnerf of uit een grotere ader komen Het blad is handvormig samengesteld, vijf- tot zeventallig en 10-15 cm groot. De nervatuur van het blad is handnervig en het blad heeft een gezaagde bladrand. De bladsteel is lang samen met de vruchtsteel. De vrucht zelf is in het bijzonder bezet met stekels. Het blad heeft mooie herfstkleuren: dieprood, geel en oranje

Wat is de betekenis van Handnervig blad - Ensi

26-mei-2015 - Bekijk het bord Boom - blad handnervig van Carol Reznor op Pinterest. Bekijk meer ideeën over blad, planten, acer De website Flora van Nederland is een publieksservice over het herkennen van wilde planten en hun omgeving en maakt als eerste gebruik van determinatievideo's. Floravannederland.nl beoogt de kennis omtrent planten op een attractieve en nieuwe wijze over te dragen met video determinaties waardoor mensen zich meer gaan verbinden met onze natuur Onder bladvorm verstaat men de globale omtrek, bladoppervlak, bladrand, bladtop, bladvoet, bladsteel, mate van insnijding, nervatuur en samengesteldheid van de bladeren van Kruidachtige planten, en van struiken, loofbomen en naaldbomen.Deze hebben een grote verscheidenheid aan vormen, waarvoor een uitgebreide terminologie is ontwikkeld. De terminologie wordt gebruikt bij de determinatie van.

Flora van Nederland: Muurleeuwenbek - Cymbalaria murali

Zeer kenmerkend aan alle Linden is het handnervig blad dat min of meer rond is en spits toeloopt. De bladrand is gezaagd. De nerven hebben zijnerven van de tweede orde en deze weer zijnerven van de derde orde. De laatste vormen een zeer kenmerkend ladderpatroon. De twee bladhelften zijn ongelijk van vorm, wat resulteert in een scheve bladvoet handnervig blad dat is samengesteld uit meerdere blaadjes (zie samengesteld blad) bijv. Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) Helmknoppen: bovenste deel van de meeldraad : Hemicellulose: houtstof bestaande uit lange ketens van suikermoleculen die er voor zorgen dat het hout goed trekkrachten op kan vangen Bladranden, bladsamenstelling en nervatuur Verschillende bladeren Floras Achtergrondinformatie Bladranden Bladranden Bladsamenstelling Bladsamenstelling Handvormig samengesteld en veervormig samengesteld Handnervig, veernervig en parallelnervig Handnervig Blad is 4 6 cm lang. Typisch: heeft een smalle kroon i.t.t. een grauwe abeel Spaanse aak Blad: gespleten rand, niervormige bladvorm, handnervig. Bladeren tegenoverstaand en klein met 3 afgeronde hoofdlobben en 2 kleinere onderste lobben. Middelste lob is duidelijk langer dan bij een esdoorn Met deze determinatietabel ontdekt u alle bomen met veernervige bladeren. Kies de overeenkomstige bladrand (gaaf, gekarteld, getand, gezaagd, gelobt, gespleten, gedeeld)

Blad De bladvorm van de Geranium endressii is handnervig en diep ingesneden. Er zijn vijf tot zeven lobben te zien. Bloemen De geaderde en roze bloemen bestaan uit vijf gerande bloembladeren. De vijf bloembladeren zijn 16 tot 33 millimeter lang en hebben een lijnenspel van donkerroze gekleurde aders Determineer je niervormig blad en kijk of de bladsteel rood of groen is Ontdek alle over de Noorse esdoorn en zijn blad. Naast bladvorm, bladrand, nervatuur, vrucht en bloeiwijze, leer je ook het gebruik en geneeskundige waarde van deze boom

Handnervig - 3 definities - Encycl

 1. In onze steden staan vaak Witte paardenkastanjes, Aesculus hippocastanum, als straat- en parkboom aangeplant. De grove stammen dragen een grote kroon waarin de 5-7 tallige handvormig samengestelde bladeren gemakkelijk herkenbaar zijn. Tijdens de bloei staan veel bloemen in een rechtopstaande pluim die wel iets heeft van een kaarsenstandaard. Na de bloei met witte bloemen met een van geel naar.
 2. De bladnerven en de aderen in hun onderlinge rangschikking vormen de nervatuur. Nerven zijn de vaatbundels, die door de bladschijf lopen en van onderen vaak als lijsten tevoorschijn treden. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland
 3. Bladeren van kruidachtige planten, loofbomen en naaldbomen hebben verschillende bladvormen, die betrekking hebben op de oppervlakte, bladrand, bladtop, bladvoet, mate van insnijding, nervatuur en samengesteldheid van het blad.. Ook zijn er bladeren, die omgevormd zijn tot bloemdelen, schutbladen, steunblaadjes of bladranken
 4. thema 1: bouw van een zaadplant het blad je kunt het begrip omschrijven. een blad is een plantendeel met een beperkte een blad is meestal groen en vlak. he
 5. Bladen met 6-10 paar zijnerven, blad meestal langer dan 5,5 cm...Betula papyrifera 2.5 Betula pendula 'Roth' fam. Betulaceae (= Betula verrucosa) 2.5.1 Naa
 6. Een blad waarbij de nerven vanaf de voet straalsgewijs uitlopen noemt men handnervig. De nerven lijken op vingers van een hand, vandaar de naam handnervig

Nerf (blad) - Wikipedi

26-mei-2015 - Bekijk het bord Boom - blad handnervig van Carol Reznor op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Blad, Planten, Acer a Bladeren handnervig 5 b Bladeren veernervig met afgeronde lobben en korte bladsteel (zomer-eik) of spitse lobben (Amerikaanse eik) EIK (Quercus sp.) 5 a Bladeren volledig handnervig, glad; boomschors met platen loskomend PLATAAN (Platanus sp.) b Bladeren handnervig aan de blad-voet en veernervig aan de top, wit behaard aan de onderzijde, witte o Arial Calibri Default Design Blad Bladeren Bouw van bladeren Functies van bladeren Verscheidenheid bij bladeren Verscheidenheid bij bladeren Nervatuur Dia 8 Nervatuur Veernervig blad Dia 11 Nervatuur Handnervig blad Dia 14 Nervatuur Parallel kromnervig blad Dia 17 Nervatuur Parallel rechtnervig blad Bladrand Dia 21 Bladrand Gaaf blad Dia 24 Bladrand Gezaagd blad Dia 27 Bladrand Getand blad Dia. Eerst groeien de bladstelen uit en zit het blad tegen de stelen aan, hierna opent het blad zich. Het bladoppervlak is vaak glanzend en bedekt met was, of geplooid. Hierdoor wordt uitdroging voorkomen. De bladsteel is vaak bedekt met stekels of doorns. Er zijn bladtypen: handnervig (waaiervormig, palmaat) veernervig (pinnaat) dubbelgeveerd.

Esdoorn, de perfecte boom voor in je tuin unieketuinen

 1. Handdelig: handnervig met insnijdingen die bijna tot de voet gaan. Bladeren tegenoverstaand of in kransen groep 5, blz. 31 7a. Bladeren enkelvoudig, soms ingesneden groep 6, blz. 35 b. Bladeren gedeeld groep 7, blz. 38 14 . Groep 1 Kleine plantjes die geheel vrij drijven of zweven
 2. 3. Twijgen met bladeren a. Blad samengesteld B 2 b. Blad enkelvoudig, handnervig C 14 c. Blad enkelvoudig, veernervig Blad eren ( b ijna) tegenoverstaan d D 23 Bladeren a fwisselen d E 30 Blad eren versprei d staan d F 38 3.4 Zomerkenmerken loofbomen en -struiken Groep A: Twijgen groen, zonder bladeren, naalden of schubben 1. a
 3. Celtis verschilt van Ulmus door zijn bessen en het handnervig blad. De Celtis is klein van afmeting. Hij wordt zelden hoger dan 15 meter, krijgt een struikachtige brede top, groen als een iep, zodat hij geschikt is voor straten en kleine tuinen. Een voordeel van de Celtis is, dat hij diep wortelt
 4. De volgende nervaturen zijn er: -veernervig = vanuit de hoofdnerf komen zij-nerven. -handnervig = vanuit de knob gaan er dikke nerven zich verspreiden. -parallelnervig = vanuit de knob naar het eind (bovenkant) van een blad

Flora van Nederland: Klimop - Hedera heli

bladeren zoeken. Stap 2: Leg alle bladeren tussen kranten en leg er een plank met iets zwaars bovenop. Stap 3: Ga met de leerlingen naar de natuurlijke leerplek. Stap 4: Laat de leerlingen zelf de bladeren op het vliegerpapier plakken. Stap 5: Maak er een lijst van stevig karton omheen. TIPS: • Maak bladeren snel droog en plat doo Elke boomsoort in onze streek heeft een aantal (blad)kenmerken die net zo typisch zijn als de vingerafdruk bij een mens. Biologen maken van deze bladkenmerken gebruik om de soort te herkennen. 1. De delen van een blad. (hier bij de beuk Bladeren zijn enkelvoudig, niet hartvormig, langwerpig of met lobben. Amerikaanse vogelkers Prunus serotina Wild Cherry. Amerikaanse vogelkers Prunus serotina Wild Cherry. Amerikaanse vogelkers Prunus serotina Wild Cherry. Amerikaanse vogelkers Prunus serotina Wild Cherry bomen herkennen op deze bomensite is een fotografische manier om een bomen te determinere Veernervig handnervig of parralelnervig Welke bladrand ? glad ,gezaagd,gelobt,gegolft,gedoornd etc. enkelvoudig of samengesteld blad? bladvorm ? rond ,lancetvormig ,wigvormig hartvormig etc bladkleur? donkergroen ,lichtgroen ,grijsgroen,rood, wit, gevlektetc lengte en samenstelling van de bladsteel? blad glad of behaard,gegolfd,vlezig? bladstand ten opzichte van de steel

De bladeren hebben een hartvormige voet en zijn drie- tot vijflobbig. De middelste lob is altijd het grootst. De bladsteel is 5-10 cm lang. De bovenzijde van het blad is donkergroen en ruwbehaard; de onderzijde is eveneens behaard en heeft witte nerven. De nervatuur van het blad is handnervig en de bladinsnijding gedeeld. Bloeme HANDLOBBIG, bn. (plantk.) een handnervig blad met insnijdingen die niet tot de helft gaan, is een handlobbig blad Enkelvoudig handnervig blad (sommigen met samengesteld blad), geelgroene bloemtrossen, gevleugelde splitvruchten en het blad vertoont vaak zwarte vlekken te wijten aan een schimmelziekte. Voorkomen: Giftige plantendelen: Atypische myopathie is een nieuwe (spier)ziekte bij paarden die sinds 2000 jaarlijks opduikt met een stijgende frequentiegraad

Ader (plant) - Wikipedi

In de bladeren kon je die goed Zíen liggen. Dat zíjn de nerven. Die brengen het water tot in atte plekjes in het blad. Zoek twee verschíllende bladeren van een boom OP een stroík. get kan een blad zijn dat heel de winter groen blíjPt. kon je 00k nog een mooi blad vinden dat in de herPst van de b00M is gewaaid. Probeer de nerven te vínden bladeren, handnervig 4. Esdoorn (gewone) Fraxinus excelsior • Bladeren t.o.- elkaar staand, samengesteld, met E-AC blaadjes • Zwarte knoppen • Eindknop lijkt op 'bokkenpootje' 5. Es 2 Hoe deze gids te gebruiken De gids begint met een lijst met de namen van de bomen en struiken die groeien lang handnervig. veernervig blad. handnervig blad. Author: Bas Bouwman Created Date: 10/24/2014 03:39:53 Title: Slide 1 Last modified by: Admin. De bladeren van de linde zijn hartvormig en handnervig. Bladeren en knoppen zijn afwisselend op de scheuten geplaatst. Het grote blad heeft een kort toegespitste top en een gezaagde rand. Bij aanvang van de zomer verschijnen geelwitte bloemen die in hangende tuilen bijeen staan. Locatie. Ter hoogte van Groen van Prinseterenstraat 2

Wat is een handnervig blad? Een blad waar aan de bladvoet 3 of meer grote nerven samenkomen. Een blad met één grote hoofdnerf. Een blad waarvan de zijnerven ontspringen op verschillende hoogte van de hoofdnerf. Controleer; Wat is de functie van het blad? ? Opname van water en opgeloste stoffen veernervig blad met hoofdnerf en zijnerven, gerangschikt zoals bij een veer van een vogel (kenmerkend voor de bladeren van de meeste dicotylen) (cf. handnervig, kromnervig, tralienervig, veernervig, voe.. Opdracht over Bladherbarium voor het vak biologie en de methode Biologie voor jou. Dit verslag is op 10 januari 2015 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (1e klas vwo (van bladeren). De stevigheid van de bladeren is te danken aan de bladnerven. Deze bestaan uit een centraal gelegen vaatbundel, waardoor de stoffen getransporteerd worden, en een scheede van sklerenchym, een stevig mechanisch weefsel. Naar de wijze, waarop de nerven in het blad verloopen, onderscheidt men verschillende soorten van nervaturen.

Amerikaanse amberboom - Wikipedi

 1. eren van planten / maken van een deter
 2. ee . Met deze deter
 3. De bolplataan is een kleine loofboom die tot 6 m hoog kan worden. De kroon van deze cultivar wordt zo'n 5 à 6 m breed. Typerend aan de plataan, is de bast die vanaf een vijfjarige leeftijd begint af te schilferen met een attractief vlekkenpatroon in grijs, bruin en wit. Vind hier meer informatie
 4. der breed, wel eirond en de steel is korter. De stengels zijn vaak boven het midden vertakt en roodachtig.

9 ideeën over Boom - blad handnervig blad, planten, ace

Handnervig Plak hier het blad 3/7. 15 doeblad Aan de slag op de groene leerplek met... Je gaat nu niet kijken naar de nerf, maar naar de rand van het blad. Bekijk het voorbeeld goed voor je het blad opplakt Gaaf blad Deze rand is helemaal glad. Plak hier het blad 4/7 Deze route loopt door het oude centrum van Uithoorn en door de eerste naoorlogse uitbreidingen in de wijk Thamerdal, die rond 1950 tot stand zijn gebracht. U komt langs verschillende monumentale bomen en ervaart tevens een verrassende variatie. Op bijgaande foto ziet u de oude dorern met de St Jan de Doperkerk aan de Schans waarachter u kunt parkeren in de Schoolstraat

Flora van Nederland - Wilde planten en hun omgeving onlin

handnervig : blad behaard: ja : beharing blad onder: beharing blad boven: beharing bladsteel: steel steel kleur: groen_rood : steel vorm: rond : steel behaard: ja Geum of andere planten met een groot blad zoals bv Klit, als je in het voorjaar of na maaien hier en daar een blad tegenkomt BLAD Loof/naald loofboom naaldboom Bladschijf enkelvoudig samengesteld naaldvormig Grootte klein middelmatig groot Bladstand verspreid tegenoverstaand Naalden verspreid per twee in kransen Bladvorm langwerpig eirond rond driehoekig hartvormig handvormig Bladrand gaaf gegolfd gelobd gezaagd getand Bladnerf veernervig Handnervig

Biologie & Verzorging voor jou - 2 Planten - bert-willem woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Bladeren kan je rangschikken volgens de vorm van de nerven. Er zijn 3 soorten nervaturen: 3.1 Handnervig. 3.2 Veernervig. 3.3 Parallelnervig. Handnervig . Parallelnervig. Rechnervig (gras) Kromnervig (tulp) Opbouw blad . Een blad bestaat, van de bovenkant naar de onderkant, in principe uit de volgende weefsels: Waslaag (cuticula)die geen water doorlaat. Opperhuid (epidermis), waarin meestal weinig of geen huidmondjes zijn te vinden Het blad van Malva is handnervig van opbouw en staat verspreid op steeltjes met steunblaadjes langs de stengel. Lavatera olbia 'Rosea' wordt uiteindelijk ongeveer 2 meter hoog. Het hoogtepunt van de bloei valt in de maanden juli - september handnervig 6 SAMENGESTELDE BLADEREN geveerd dubbel geveerd handvormig samengesteld drietallig 7 BLADPOSITIE op de stengel bladrozet 8.

gekartelde bladrand | Bladvormen

handnervig. de hooftnerf vertakt zich bij de voet van het blad in 3,5 of 7 groten nerven. parallelnervig. meerderenerven lopen evenwijdig aan elkaar. veernervig. 1 hooftnerf met vertakkingen. bladranden kenmerken. getand. gelobd. gezaagd. gekarteld. gaaf. Biologie par. 2.7 en 2.8 (bladeren vallen (ringlitteken (als een eind knop Het blad is handvormig samengesteld vijf- tot zeventallig en 10-15 cm groot. De nerfstructuur van het blad is handnervig en het blad heeft een gezaagde bladrand. Het blad heeft mooie herfstkleuren dieprood, geel en oranje. Stuk gewreven bladeren geven een aangename zoete geur af De bladeren van de linde zijn hartvormig en handnervig. De bladrand is enkel gezaagd, soms getand of gelobd. Bladeren en knoppen zijn afwisselend op de scheuten geplaatst. Toepassing en beheer Linden groeien van nature in gemengde loofbossen op vochtige en voedselrijke bodems Bladen handnervig (3 - 5) Tormentil (Potentilla erecta) Ganzerik (Potentilla) •Bloemen geel, 5 kroonbladen, alleenstaand Vijfvingerkruid (Potentilla reptans) •stengel liggend •kroonbladen langer dan de kelk; 1,5 - 2,5 cm •bladen 5- of 7-tallig, lang gesteeld Bladen. 1p 33 Hieronder staan drie verschillende soorten bladeren. Op welk plaatje staat een samengesteld blad afgebeeld? A B C 1p 34 Naast de bladranden kunnen planten ook herkend worden aan de nerven. Hoe wordt het patroon van nerven bij dit blad genoemd? A handnervig B kromnervig C rechtnervig D veernervig 1p 35 Veel planten zijn te herkennen aan.

Bladvorm - Wikipedi

handnervig folium palmatinerve: de zijnerven ontspringen uit een punt aan de bladbasis veernervig of vinnervig Een samengesteld blad is een blad waarvan de bladschijf is opgedeeld in blaadjes (soms deelblaadjes genoemd). De spil of hoofdas van het samengestelde blad heet de bladspil Blad met duidelijke hoofd- of middennerf, van waaruit kleinere zijnerven naar de bladrand vertrekken. Handnervig. Blad met verschillende ongeveer even grote nerven die vanuit de top van de bladsteel in het blad uitwaaieren. De bladeren doen denken aan die van de esdoorn, maar hebben een verspreide bladstand. Het is handvormig samengesteld vijf- tot zeventallig en 10-15 cm groot. De nervatuur van het blad is handnervig en het blad heeft een gezaagde bladrand. Het blad heeft mooie herfstkleuren: dieprood, geel en oranje Eenvoudige determineertabel. voor bomen en stuiken. 2. A. Veernervig blad : B. Handnervig blad

Lijkt natuurlijk best wel wat op de zgn. HeHeHe introductie, maar het blad van deze, ook Chinese collectie uit Sichuan is veel meer behaard en veel meer handnervig. D.w.z. het lijkt wat meer op een klimop. Bovendien zie je bij de nerven een opeenhoping van dichte roodbruine spikkeltjes wat het blad een mooi contrast geeft Bladeren : tegenoverstaand, rond tot breed-hartvormig, 4-8 cm. Gaafrandig of zwak gekarteld en handnervig. Purperkleurig bij uit-lopen, daarna groen; in de herfst geelrood. In de herfst geuren de bladeren kruidig voordat het blad valt. Bladstelen : roodachtig, 1,5-3 cm. Bloemen : weinig opvallend, vlak voor en tijdens het uitlopen van het blad. Kenmerkend voor de esdoorn zijn de handnervig bladeren, die tegenover elkaar staan en de typische vrucht: twee gevleugelde nootjes aan elkaar, die dwarrelend uit de bomen vallen. Klik op de thumbnails als je de grote foto's (respectievelijk 100 Kb en 107 Kb ) wilt zien De bladeren zijn vijflobbig en handnervig. Aan de bovenkant kleuren ze donkergroen, onderaan kunnen zij grijsrood tot blauw-groen zijn. In de herfst kleuren de bladeren geel. Ze worden 10 tot 25 centimeter lang en vallen in de herfst naar beneden

Liquidambar styraciflua Worplesdon - Amberboom

Bomen met een bladrand die gekarteld zijn. Canadapopulier - Populus canadensis In het Nederlandse en Belgische landschap zijn de hoogopgaande bomen met rechte stammen en een open kruin gemakkelijk al.. Determineer je handnervig blad en kijk of het delta- of niervormig is. Wat anderen zeggen Crafts,Actvities and Worksheets for Preschool,Toddler and Kindergarten. Lots of worksheets and coloring pages. Package of Seeds A small, deciduous tree or large shrub, rarely more than m tall with heart-shaped leaves and small,.

Handnervig ingesneden bladranden (125-128) 13. Ingesneden bladrand van bladeren (129-132) 14. Samengestelde bladeren (133-134) 15. Veernervige bladeren (135-136) 16. Handnervig geveerde bladeren (139-141) 17. Bladvormen (137-138) 18. Bladstand (57-59 Deze stengels hebben niet het vermogen zelf te klimmen. Ze liggen dus nooit plat tegen de boom waarop ze groeien. De bladeren zijn veernervig. De onvruchtbare takken kunnen zich goed vasthechten en hebben een handnervig blad. Het lijkt of ieder blad twee ellebogen heeft om boven de anderen uit te komen Enkelvoudige bladeren precies tegenover elkaar (Hieronder slechts enkele voorbeelden ; Typen enkelvoudige blad naar af- of aanwezigheid van een bladsteel bladsteel naam opmerking afbeelding zittend blad zittend, De bladeren van de plant hierboven zijn [ handnervig samengesteld] [ enkelvoudig] Handnervig plataan Blad hart- ormi , schee linde Bladrand getand over lad ovaal o an wer i Grote tanden berk Kleine tanden populier Blad met spitse lobben Blad met stompe lobben en korte bladsteel Bladrand scherp Bladrand dubbe[ Bladrand aan d gezaagd en blad behaard basis weinig ingesneden de hele lengte getan Echte bladeren groot, omgekeerd hartvormig met hartvormige basis en spitspuntige, stompe of toegespitste top, getande of gezaagde rand, handnervig / grijsgroen / bladschijf zacht behaard met korte haren / verspreid / geen steunblad / gesteel

klimopPlantkunde 35bFlora van Nederland: Hollandse linde - Tilia x vulgaris

Het dieper ingesneden handnervig blad kenmerkt zich door een aantal donkere vlekken. De bloemkroon ziet er zeker in de schaduw bruinzwart uit, terwijl in vol tegenlicht een donker bloedachtige purperen kleur waar te nemen is bladeren per knoop 1 blad per knoop 2 bladeren per knoop meer dan 2 bladeren per knoop verspreid kruiswijs tegenoverstaand tegenover-staand kransgewijs. 17/03/2016 10 4. Botanische termen 19 veernervig handnervig rechtnervig kromnervig blad overal even breed blad breder in het midden één belangrijke nerf = hoofdnerf nerven alle even. Gelderse roos SL. 1367 Viburnum opulus L. Familie Adoxaceae. Diagnostische kenmerken Bladen handnervig, 3-5-lobbig, grof getand, aan weerszijden groen, van onderen zachtharig. Bladsteel aan de top met enkele klieren. Randbloemen van de bloeiwijze onvruchtbaar, stervormig, veel groter dan de overige vruchtbare bloemen. Bloemkroon wit. Vrucht scharlakenrood. Hoogte bloeiende plan Blad (donkergroen en handnervig) en zaad (in een scherpe hoek) van de Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus L.) in september. Afgevallen bladeren van de Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus L.) in oktober, verkleuring te zien van donkergroen tot donkerbruin

 • Digitenne KPN aansluiten.
 • Sea Ray 250 SLX te koop.
 • Sea Ray 250 SLX te koop.
 • Van Mossel Renault occasions.
 • Groente dip crème fraiche.
 • Gedrag teef na dekking.
 • Polarisatiefilter 72mm.
 • Hakken comfortabel.
 • Burgerhulpverlener pager.
 • Amy winehouse youtube tears dry on their own.
 • WhatsApp tekstkleur.
 • Perron 9 3/4.
 • Infliximab bijwerkingen.
 • Tumor kleine hersenen kind.
 • Betekenis afhandig maakte.
 • Chrysler sloop onderdelen.
 • PMS onzekerheid.
 • Niall horan potato.
 • Free a Girl wiki.
 • Svedex binnendeuren aanbieding.
 • Zijden blouse.
 • Jamestown Sint Helena, Ascension en Tristan da Cunha.
 • Datsun 240Z kopen.
 • Slapen met pruik.
 • Coda teken.
 • Observatielijsten kind.
 • Dutch grid.
 • Prunus lusitanica haag.
 • Bult op bot.
 • Camelot Den Bosch.
 • Winter games Rutte.
 • Aalto University.
 • Linz.
 • Kerst Stolp kopen.
 • Ballers Season 5 cast.
 • Bult in lies lymfeklier.
 • PS4 GT Sport Bundle.
 • Game PC kopen.
 • Nissan Pathfinder occasion.
 • Rijksstudio.
 • Lamberink Makelaars.