Home

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit engels

Gemiddelde boekhoudk - Nederlands - Engels Vertaling en

Engels woordjes business english - 6 - Nadiaheesters1 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen We pakken de formule van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit er weer bij en gaan deze invullen: GBR= gemiddelde netto geldontvangst / gemiddeld geïnvesteerd vermogen x 100% Gemiddelde netto geldontvangst € 125.000 / gemiddelde geïnvesteerd vermogen € 600.000 * 100% = 20,83 De boekhoudkundige rentabiliteit (Accounting Rate of Return: ARR) is een eenvoudige investeringsbegrotingstechniek voor het beoordelen van minder complexe projecten en de baten ervan. Eenvoudig gezegd, als een project €1 miljoen kostte en daarna gemiddeld €150,000 aan baten zou opleveren, zou de ARR 15% bedragen

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. Een investeringsbeslissing wordt genomen op basis van een berekening, zoals de gemiddelde boekhoudkundige rendabiliteit. Er wordt in deze berekening rekening gehouden met toekomstig ingaande en uitgaande geldstromen, die voortkomen uit de investering (of het project) Norm rentabiliteit. Het gemiddelde ligt tussen de 5 en 10%. Simpel gezegd: een bedrijf is oké als ze 100 euro vermogen hebben en in een jaar tussen de 5 en 10 euro winst maken. Tijdens economische slechtere tijden is het gemiddelde van alle bedrijven zelfs 3%. In het voorbeeld hierboven is het bedrijf met 12% dus ruimschoots 'save' Vertalingen in context van boekhoudkundige in Nederlands-Engels van Reverso Context: boekhoudkundige gegevens, boekhoudkundige regels, boekhoudkundige normen, boekhoudkundige beginselen, boekhoudkundige control Wat is de betekenis van Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. Door experts geschreven Vertaling over Financiële Woordenlijst voor het vak engels. Dit verslag is op 15 augustus 2005 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (1e klas hbo

Beoordelen van investeringsvoorstellen: gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. Gepubliceerd op mrt 18, 2014 aug 25, 2015 door redactie. Een investeringsproject is het totaal van investeringen in vaste en vlottende activa dat nodig is om een bepaalde investeringsbeslissing uit te voeren De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit wordt als volgt berekend: (A / B) x 100% = C. C is hierbij de in een percentage uitgedrukte gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. Vul de bedragen in bij A en B en het percentage bij C. Als C geen geheel percentage is Onder rendabiliteit of rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen een inkomen en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor beslissingscalculaties op de lange termijn. Ten behoeve van de continuïteit van de onderneming moet op lange termijn de winst voldoende groot zijn om de vermogensverschaffers (aandeelhouders) gewenste uitkeringen. Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie

Samenvattingen Bedrijfseconomie 4 boek Bedrijfseconomie voor het Besturen van Organisaties, A.W.W. Heezen - Hoofdstuk 8 Summary Introduction to International commercial and European law Samenvatting Onderneming en omgeving: basiskennis economie voor het hoger onderwijs - Hoofdstuk 11-15 Samenvatting Interne Communicatie - Hoofdstuk 1-7 Werkgroep uitwerkingen - 1-2 - Les 1&2 Bedrijfseconomie. Vertalingen in context van rentabiliteit in Nederlands-Engels van Reverso Context: De rentabiliteit verbeterde in het onderzoektijdvak enigszins, grotendeels dankzij de verlaging van de kosten De rentabiliteit (ook wel rendabiliteit genoemd) bereken je om te zien in hoeverre je investeringen rendement opleveren.Er zijn drie soorten: Rentabiliteit totaal vermogen: (Winst + te betalen rente + belasting), gedeeld door je gemiddelde totale vermogen, keer 100 procent. Rentabiliteit eigen vermogen: Nettowinst (dus waar je rentebetalingen en belastingen al zijn afgetrokken) gedeeld door je.

Boekhouding en berekeningen voor het beroep Bedrijfsrechercheur. Op Mijnzzp.nl vindt u informatie over boekhouding en boekhoudkundige berekeningen bij alle zzp en mkb beroepen. Zorg dat uw zzp of mkb bedrijf ook vindbaar is via dit beroep Onder rentabiliteit eigen vermogen (en.:Return on Equity oftewel ROE) wordt verstaan de verhouding tussen de nettowinst die een onderneming gedurende een bepaalde periode heeft gerealiseerd, en het eigen vermogen waarmee die opbrengst is verkregen. Met de nettowinst wordt het bedrag bedoeld dat van de totale bedrijfsopbrengsten overblijft wanneer daar alle bedrijfskosten, inclusief de betaalde.

boekhoudkundige - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

 1. Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Heeft iemand voor mij de exacte formule om de gemiddelde boekhoudkundige rentabliliteit van iets te berekenen? met een uitwerking erbij graag Alvast bedankt, groetjes Machteld. machte Student Hoger Onderwijs België - dinsdag 18 maart 2003 Antwoord Hallo, je vraag is wel erg algemeen
 2. Hieronder vind je een betekenis van het woord gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Je kunt ook zelf een definitie van gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit toevoegen. 1: 0 0. gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. De gemiddelde toename van de winst over een reeks van jaren gedeeld door het geïnvesteerde bedrag
 3. boekhoudkundige vacatures, boekhoudkundige regels, boekhoudkundige terugverdientijd, boekhoudkundige rentabiliteit, boekhoudkundige terugverdienperiode, boekhoudkundige termen engels, boekhoudkundige opleidingen, boekhoudkundige termen, boekhoudkundige rentabiliteit berekenen, boekhoudkundige begrippen, gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, boekhoudkundige puzzelwoor
 4. Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit betekenis & definitie GBR = gemiddelde EBIT (van een project) na belasting/gemiddeld (in het project) geïnvesteerd vermoge
 5. Contextual translation of gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory
 6. Controleer 'boekhoudkundige' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van boekhoudkundige vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Interne rentabiliteit is ook bekend als de interne rentevoet, interne opbrengstvoet en in het Engels als de Internal Rate of Return (IRR). De winstgevendheid van potentiële investeringen worden gemeten en er wordt rekening gehouden met de hoogte en het tijdstip van de kasstromen van zowel de mogelijke opbrengsten van de investering, als alle uitgaven die ermee gemoeid zijn Vertalingen van 'eigen vermogen' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen In deze les bespreken we hoe je een investering kan beoordelen op basis van de terugverdienperiode of de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit.Wil je nog.

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit = Gemiddelde winst na belastingen Gemiddeld geïnvesteerd vermogen ×100% 100.000 A: De gemiddelde winst na belasting: Afschrijving € 900.000−€ 300.000 4 =€ 150.000 Omzet € 800.000 Afschrijving € 150.000 Overige constante kosten € Variabele kosten € 320.000 + € 570.000 - Winst € 230.00 Hoe krijg ik dit terug naar Engels? Hulp nodig? Wat betekent rentabiliteit Interne rentabiliteit Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Gemiddeld geïnvesteerd vermogen Hefboomeffect rentabiliteit Rentabiliteit berekenen Rentabiliteit eigen vermogen Rentabiliteit totaal vermogen Rentabiliteit vreemd vermogen rev berekenen rtv berekenen rvv berekenen faq Partners Leer en oefen Financiele Rekenkunde Online - Exponentiële en logaritmische groei, optimalisatie, toepassingenen meer! Probeer gratis uit Daarnaast beoogt een koper van een bedrijf geen winst maar financiele kasstromen. De rentabiliteitsmethode baseert bedrijfswaarde op winst, een boekhoudkundig begrip. Daarbij wordt voorbijgegaan aan toekomstige groei, de investeringen voor deze groei in vaste activa en netto (geïnduceerd) werkkapitaal

Inkomstenbelasting berekenen Gemiddeld boekhoudkundige rentabiliteit= gemiddelde Je moet de terugverdienperiode kunnen berekenen dus stel je investeert 300.000 euro en na het 3e. De berekening van een 'simpele' TVT (zoals de meeste mensen blijken te doen: investering/opbrengst = jaren) kan je heel snel een indicatie geven over het rendement Gemiddeld eigen vermogen = (eigen vermogen beginbalans + eigen vermogen eindbalans) / 2. Het gemiddeld totaal vermogen is als volgt te berekenen: Gemiddeld totaal vermogen = (totaal vermogen beginbalans + totaal vermogen eindbalans) / 2. Rentabiliteit verbeteren. Als de rentabiliteit van een onderneming te laag is, kan deze een aantal.

Vertalingen in context van boekhoudkundige winst in Nederlands-Engels van Reverso Context: Dit soort kosten - en dat geldt zowel voor Deutsche Post als voor haar concurrenten - worden normaal gesproken gefinancierd uit de boekhoudkundige winst van een onderneming Woordenboek Nederlands-Engels in aanbouw. zijn de gemiddelde kosten voor de startfase de kosten die overeenkomstig de bovenstaande allocatiemethoden aan het einde van deze fase van toepassing zijn en worden zij op dat niveau, voor de betrokken periode, in de in lid 4, tweede alinea, bedoelde gewogen gemiddelde kosten opgenomen..

Rentabiliteit berekenen: betekenis & formule LYNX Belegge

Financiele ratio: Rentabiliteit Financiële ratio geven inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf. Financiële ratio kunnen onder andere betrekking hebben op de liquiditeit, heb je minder geld van derden nodig en zul je gemiddeld minder rente over je vreemd vermogen hoeven te betalen - Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit: Het berekent een gemiddelde rentabiliteit over de looptijd van het project, door het gemiddelde bedrijfsresultaat (na Vpb) te delen door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Bij de berekening van de gemiddelde wordt geen rekening gehouden met tijdvoorkeur Cashflow is puur objectief. Het gaat er daadwerkelijk om hoeveel geld erin komt en hoeveel eruit gaat. Hier hebben boekhoudkundige ingrepen geen invloed op.Door de objectieve berekening is het een zeer populair en veelgebruikt instrument. Bij de waardering van een onderneming wordt dan ook vaker naar de cashflow gekeken dan naar de winst

De rentabiliteit van een onderneming geeft aan hoe het zit met de verhouding tussen het inkomen gemiddelde boekhoudkundige ~ gemiddelde constante kosten gemiddelde formatie Op die manier wordt nagegaan in hoeverre risico nemen lonend is geweest. Engels voor 'rendement op eigen middelen'. Zie ook: Vermogen, Winst,. Basisboek bedrijfseconomie, deel Financiering H5 t/m H10 en andere samenvattingen voor Financiering, Bedrijfseconomie. Samenvatting van het boek Bedrijfseconomie van de hoofdstukken 5 t/m 10 De interne rentabiliteit bedraagt 6,67%. Met andere woorden de winstpercentage van de investering bedraagt 6,67%. Of dit nu een hoog of laag rendement is hangt van van de omstandigheden (zie pagina NCW).Wel kun je alvast de interne rentabiliteit vergelijken met het rendement van de eigen vermogen verschaffers

Voorbeeldzinnen voor rendement op eigen vermogen in het Engels. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is juist. Je kunt nu verder met het berekenen van de netto-contante waarde. De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit onjuist. Deze bereken je als volgt: (Gemiddelde winst / Gemiddeld geïnvesteerd vermogen) x 100% De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is juist

GBR, Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit

De kandidaat kan de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit berekenen. x 2.5: De kandidaat kan de voor- en nadelen van de onderstaande investeringsselectiemethoden beschrijven. • terugverdienperiode • nettocontantewaardemethode • interne rentevoet • gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit PRINCIPES VAN BEDRIJFSECONOMIE - * onderscheid maken tussen selectiecriteria en classificatiecriteria Selectiecriterium: voorstel interessant om voor verdere studie te aanvaarden Classificatiecriterium: geeft volgorde van prioriteit aan geselecteerde voorstellen Terugverdientijd of Pay-back periode Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Netto-contante waardemethode Profitability index. Engels Nederlands Rentabiliteit is net als solvabiliteit en liquiditeit een kengetal en kijkt naar de winstgevendheid van een bedrijf. Als ik dan het gemiddeld vreemd vermogen wil berekenen kan ik dat doen door te kijken hoeveel vreemd vermogen ik aan het begin van dit jaar had

Engels woordjes business english - 6 - Nadiaheesters

 1. gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Beoordelen van investeringsvoorstellen: gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. Gepubliceerd op mrt 18, 2014 aug 25, 2015 door redactie. Een investeringsproject is het totaal van investeringen in vaste en vlottende activa dat nodig is om een bepaalde investeringsbeslissing uit te voeren
 2. Interne Rentabiliteit; de interne rentabiliteit-methode lijkt heel erg op de Netto Contante Waarde-methode. Beide methoden houden rekening met de tijdsvoorkeur van geld. Dat wil zeggen dat beide methoden de toekomstige kasstromen die voortvloeien uit de investering contant maken
 3. De betekenis van gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Vertalingen in context van interne rentabiliteit in Nederlands-Engels van Reverso Context: De verwachte interne rentabiliteit bedraagt [... meer dan 20 %] Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Basisboek Bedrijfseconomie - 9e druk 201 De interne rentabiliteit-methode heeft echter als nadeel ten opzichte van de netto contante waarde-methode dat de omvang van de investering en de absolute waarde die de investering oplevert, als het ware 'verborgen' blijven. Dit duidelijk wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een voorbeeld. X Rentabiliteit totaal vermogen moet altijd boven de rentabiliteit vreemd vermogen liggen; Omloopsnelheid; de gemiddelde voorraad wordt x keer per jaar omgezet; Let erop dat dit vuistregels zijn. Voor elke organisatie kan het ander zijn en door boekhoudkundige slimmigheidjes kun je een heel ander beeld geven van de werkelijkheid, dan dat het is

Rentabiliteit totaal vermogen. Een veelgebruikte vorm van rentabiliteit is die van het totaal vermogen. Door op deze manier de rentabiliteit te berekenen creëer je een beeld van hoe de gemaakte winst in verhouding staat tot het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Als een onderneming besluit meer vreemd vermogen aan te trekken verhoogt zij haar financieel risico, maar ook de rentabiliteit. Gemiddelde vermogenskostenvoet: Gemiddelde kostenvoet waartegen de onderneming vermogen kan aantrekken. Vergoeding aan de eigenvermogen verschaffers en aan de vreemd vermogen verschaffers. Wanneer rentabiliteit gelijk is aan gemiddelde vermogenskostenvoet, levert de investering precies genoeg op om aan de eisen van de vermogen verschaffers te kunnen voldoen Voor de vreemdvermogenverschaffers is de rentabiliteit van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen gelijk aan het afgesproken intrestpercentage. De onderneming beschouwt de betaalde intrest als kosten. De gemiddelde rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) kan dan ook worden gezien als een gemiddelde kostenvoet van het vreemd vermoge Stuvia - Koop en Verkoop de Beste Samenvattingen Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR) = Gemiddelde periodewinst / gemiddelde investering x 100 Gemiddelde periodewinst: de jaarlijkse winsten / de looptijd van het project in jaren. Gemiddelde investering: het investeringsbedrag + de restwaarde of rentewinst / 2. Voorbeeld over GBR Project A Looptijd 3 jaar Investeringsbedrag 500.000. Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit = gemiddelde netto geldontvangst gemiddeld geïnvesteerd vermogen x 100% Terugverdientijd = investering jaarlijkse cashflow . V1.0 12-10-2020 9 BELEGGEN: Dividendrendement = dividend__ beurskoers x 100% Intrinsieke waarde per aandeel = eigen vermogen.

accounting rate of return gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit accounts payable crediteuren accounts receivable debiteuren accrued expenses kosten in een bepaalde periode acid test ratio quick ratio activity based costing activity based costing additional paid-in capital agioreserve amortisation amortisati Wat zijn financiële ratio's? Om de financiële ontwikkeling van een onderneming te kunnen volgen, wordt niet alleen naar de balans en winst- en verliesrekening van een onderneming gekeken. Je kijkt hiervoor namelijk ook naar de onderlinge verbanden in die overzichten over een langere tijd Stel dat de waarde van het gemiddeld totale vermogen op is vastgesteld. Indien deze veronderstelling te zeer afwijkt van de werkelijkheid bijvoorbeeld als in de laatste maand van het jaar nog een grote aandelenemissie heeft plaatsgevondenkan een correctie op het berekende gemiddelde vermogen noodzakelijk zijn, gemiddeld totaal vermogen betekenis - gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit - accounting rate of return (unadjusted rate of return). De gemiddelde toename van de winst over een reeks van jaren gedeeld door het geïnvesteerde bedrag. Bron: Kennisconsult . The accounting or average rate of return method of capital investment appraisal calculates the forecast average rate of annual profit from an investment as a percentage of.

Video: Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit - GBR - Rentabiliteit

Toch geeft een bank graag een lening aan de HEMA, maar om andere redenen. Zo kijkt een bank naast de solvabiliteit ook naar de verwachte omzet, de liquiditeit, de rentabiliteit, de waarde van de merknaam HEMA en de marktpotentie. Andere ratio's. Naast de solvabiliteitsratio's zijn er ook andere ratio's 11.2 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit 270 11.3 Terugverdienperiode 273 11.4 Nettocontantewaardemethode 275 11.5 Interne rentabiliteit 280 11.6 De verwerking van risico in de investeringsselectie 282 11.7 Fiscale aspecten van investeringen 286 Theorievragen 289 Meerkeuzevragen 289 Vraagstukken 292 12 Voorraadpolitiek 29

RVV is de gemiddelde kostenvoet van het vreemd vermogen. Wat minstens zo belangrijk is als de RVV is de RTV. Dit is hoeveel rendement het bedrijf behaalt met haar totale geinvesteerde vermogen, oftewel de rentabiliteit van het totale vermogen, RTV Rentabiliteit vreemd vermogen. De rentabiliteit van het vreemd vermogen wordt als volgt berekend: (rente/ vreemd vermogen) * 100% . Deze ratio geeft feitelijk weer wat de gemiddelde financieringslasten zijn over het totaal uitstaande vreemde vermogen

Boekhoudkundige rentabiliteit - Praxis Framewor

return on equity vertaling in het woordenboek Engels - Nederlands op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen De rentabiliteit van het totaal in de onderneming geïnvesteerde vermogen (RTV) wordt als volgt berekend: Voor de verschaffers van eigen vermogen (de eigenaren) is niet de totale ondernemingswinst van belang, omdat hieruit eerst nog de intrestvergoeding over het vreemd vermogen en de winstbelasting moet worden betaald Omdat het vermogen opgedeeld is in drie mogelijke categorieën, onderscheiden we drie soorten rentabiliteit: Totale vermogen: rentabiliteit op het totale vermogen (RTV) geeft weer hoe efficiënt het management het totale gemiddelde vermogen heeft aangewend om winst te realiseren. In het Engels zal u de RTV terugvinden onder ROA, Return On Assets

Rentabiliteit - Vind alle informatie over de rentabiliteit

De ARR-formule wordt gebruikt om de boekhoudkundige rentabiliteit te berekenen; dat wil zeggen Accounting Rate of Return (ARR) = Gemiddelde boekhoudkundige winst / initiële investering De gemiddelde termijn waarop leveranciers worden betaald. In tegenstelling tot de voorraadrotatie en het klantenkrediet is het leverancierskrediet een bron van financiële middelen. De ratio bepaalt het gemiddeld aantal dagen waarmee de leveranciers betaald worden en wordt als volgt berekend: Handelsschulden op ten hoogste 1 jaa Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit = gemiddelde netto geldontvangst gemiddeld geïnvesteerd vermogen x 100% Terugverdientijd = investering jaarlijkse cashflow DocuSign Envelope ID: A4F3684A-05E9-4B13-A30C-B035F23DD73D. V1.0 9-4-2020 11 BELEGGEN: Rendement per aandeel

investeringsselectiecriteria benoemen: terugverdienperiode, gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, netto constante waarde en interne rentevoet. (K) 3.4 de belangrijkste kenmerken (inclusief voor- en nadelen) van financial en operational lease benoemen. (K) DocuSign Envelope ID: 881A7FEC-5014-4A1F-A202-7FADB33C371 De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit van machine A bedraagt a 1875 b from BA EBB884A10 at Rijksuniversiteit Groninge

Rentabiliteit Betekenis, Uitleg en Berekeninge

De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit bedraagt € 60.000 / € 105.000 = 0,57143 = 57,1%. Slim investeren Al ruim tachtig jaar bankiert een familieonderneming bij de bank Samenvatting Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording A.W.W. Heezen - Hoofdstuk 1 t/m 5 Samenvatting Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording Hst 1-3 Samenvatting Bedrijfsbeslissingen en financiële verantwoording A. Heezen - hoofdstukken 4 en 5 Samenvatting Bedrijfseconomie: hoofdstuk 4-5 Rentabiliteit, Kosten en kostprijsrn Samenvatting hfst 4 (excl. 4.2, 4.6 & 4.10. gemiddelde (boekhoudkundige) rentabiliteit (GBR of ROI of ROA) gemiddelde jaarlijkse winst . GBR = x 100%. gem. geïnvesteerd vermogen. GBR in voorbeeld? € 80 000. GBR = x 100% = 16% ( € 1 000 000 + 0 ) / 2. Aandachtspunten: - restwaarde investering - investering in werkkapitaal. Voorbeeld: Investering in vaste activa: € 500 000

boekhoudkundige - Vertaling naar Engels - voorbeelden

De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is een conventionele in de praktijk veel gebruikte methode voor beoordeling van de financiële aantrekkelijkheid van investeringen. Deze methode wordt qua voor- en nadelen vaak vergeleken met de methode van de terugverdientijd Solvabiliteitsratio's geven aan of een onderneming voldoende 'solvabel' is - en bij een faillissement dus al haar leningen kan terugbetalen. Vooral verschaffers van vreemd vermogen vinden dit een interessante ratio. Het geeft ze immers inzicht in het risico dat ze lopen als ze een bedrijf kapitaal lenen. In deze wiki krijgt u antwoord op de volgende vragen Study vanaf h5 flashcards from Ferdy van Oorsouw's Avans class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition rentabiliteit van het Eigen Vermogen EV = 90.700.000 BF Totale Schuld 105.000.000 BF 1,0 1,2 Gemiddelde Interestkost 4,4% ROTA = 14,2 % B = 11,76 % A = 9,8 % Fig 18.3 In de grafiek zien we twee belangrijke waarden A en B. De waarde A is het verschil tussen de rentabiliteit van de totale ingezette activa (ROTA) en de gemiddelde interestkost, nl.

Wat is de betekenis van Gemiddelde boekhoudkundige

 1. Excel functies zijn taalgebonden. Vertaling is lastig. Per groep is een vertaling van functienamen tussen het Nederlands, Engels en Spaans
 2. 1. Hoofdstuk 6 Investeringsselectie 2. Bepalen investeringsbedrag Kasstroom = cashflow Kasstroom = winst + afschrijvingen Of Ontvangsten - uitgaven (vanwege project) Investeringen
 3. Opgave 20.2 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (2) a De GBR van project 1 is: 14,1% per jaar. De GBR van project 2 is: 14,1% per jaar. b De methode van de GBR leidt tot dezelfde rentabiliteit. Opgave 20.4 Terugverdientijdmethode (2) a De afschrijvingskosten per jaar zijn: € 56.250,-. De terugverdientijd van project 1 is: 3,77 jaar
 4. De gemiddelde omvang van het vermogen van de betreffende component dat daarbij in die periode ter beschikking stond. De algemene formule voor het berekenen van rentabiliteit ziet er dan als volgt uit: Rentabiliteit = ('Resultaat' over de periode / gemiddeld vermogen) X 100
 5. De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit van een investering Hoe bereken je de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit van een investering bij de volgende gegevens. Investering (aanschaf machine) : 200.000 Levensduur : 5 jaar Restwaarde : 20.000 Ontvangsten (incl. restwaarde) : 60.000 per jaar Rentabiliteit op investering: 12 %. Wiskunde en.

Vertaling Engels Financiële Woordenlijst (1e klas hbo

Gemiddelde winst (methode 2) 3.000,00€ 2.600,00€ 2.000,00€ Berekening GBR: Volgens methode 1: 30,00% 26,00% 18,18% Volgens methode 2: 30,00% 26,00% 18,18% Bepaling van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (=GBR). Title: gevulde schap_opl.xls Author: Tilko Created Date: 9/22/2009 7. - gemiddeld geïnvesteerd vermogen - gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit - gemiddelde debiteurenbedrag - gemiddelde debiteurenbedragen - gemiddelde kredietduur - gemiddelde voorraad - gemiddelde voorraad - gemiddelde voorraad - gemiddelde winst per jaar - gemiddelden - inkoopwaarde van de omzet Rentabiliteit: Mate van winstgevendheid: 1.15.6: Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) Winst gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen: 1.15.6: Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) Bedrijfsresultaat gedeeld door het gemiddeld totale vermogen: 1.15.6: Rental lease: Zie: all in lease: Renterisic

Beoordelen van investeringsvoorstellen: gemiddelde

Wat betekent ARR? ARR staat voor Boekhoudkundige koers van terugkeer. Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Boekhoudkundige koers van terugkeer wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Boekhoudkundige koers van terugkeer in het Engels Hoofdstuk 6 Investeringsselectie 6.1 Bepalen investeringsbedrag 6.2 Investeringsbeoordeling 6.3 Investering bij onzekerheid 6.4 Keuze uit projecte Gemiddeld geinvesteerd vermogen installatiekosten. Geplaatst op: 28.02.2019. Opgave 14 Een onderneming heeft de volgende gegevens verzameld: Aanschafwaarde min cumulatieve afschrijving. Als de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit hoger is dan de gemiddelde kosten van het totale vermogen , dan is het project aanvaardbaar Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen bedraagt: (€ 8.000.000 + € 1.500.000)/2 = € 9.500.000/2 = € 4.750.000 De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit i

Boekhoudkundige benadering BTP, Boekhoudkundige terugverdienperiode; GBR, Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit; Economische benadering De economische benadering; Economische terugverdienperiode (ETP) NCW, Netto contante waarde; IR, Interne rentabiliteit; Hoofdstuk 5: Optimalisatie. Differentiëren Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties. Opleding MBA Financiering bij Staan Finance Academy. In deze opleiding navigeer je samen met een bevlogen senior financial door de werkzaamheden voorafgaand, tijdens en na de verslagperiode en verkrijg je inzicht en kennis omtrent de verschillende vormen van financiering financieel management aw onderwijsinstelling fhr school of business begeleider mr. van dal opleiding bba nl jaar groep finance daggroep periode opleidingsjaa

Rendabiliteit - Wikipedi

Beschrijf de methode van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. Om alinea's te maken in uw antwoorden op open vragen, typt u . aan het begin van de alinea en . aan het einde. Wat zijn voor delen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Samenvattingen

 1. istratie. Toch hoeven de kosten van de boekhouding van een BV niet veel hoger te zijn dan die van een eenmanszaak. Een ondernemer met een eenmanszaak kan vrijwel zijn hele ad
 2. gemiddeld afgeleverde kwaliteit (AOQ) gemiddeld ingezet vermogen (ace) gemiddeld inkomen gemiddelde gemiddelde gemiddelde absolute afwijking (MAD) gemiddelde betalingstermijn gemiddelde betalingstermijn gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit... Zie ook: Voorziening, Niet-renderende leningen, Chart Analyse, Bubbel, OsM
 3. us de afschrijvingen. In het laatste jaar moet bovendien de restwaarde worden afgetrokken, maar die is hier niet aanwezig. de gemiddelde.
 4. Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit: € 225.000 × 100% = 30% € 750.000 c Terugverdientijd: € 1.500.000 / € 600.000 × 1 jaar = 2,5 jaar Opgave 10.12 a Omzet 4 × € 4.000.000 = € 16.000.000 Kosten 4 × € 3.000.000 = € 12.000.000 - € 4.000.000 Afschrijving €.
 5. Begrippentrainer. In het hoofdstuk zijn verschillende begrippen aanbod gekomen. Gebruik onderstaande begrippentrainer om de begrippen en bijbehorende definities te leren
 6. g met een korte balans, bijvoorbeeld: een dienstenorganisatie (IT, advies, automatisering, enzovoorts) zou ook tekort worden gedaan
 7. Uitleg investeringselecties. zie www.economiehulp.nl voor mee

Samenvatting Bedrijfseconomie voor het Besturen van

 1. Wat zijn nadelen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit? Om alinea's te maken in uw antwoorden op open vragen, typt u <p> aan het begin van de alinea en </p> aan het einde. Beschrijf de methode van de terugverdientijd
 2. Finance & Control,permanente educatie voor financieel management. Deze site geeft informatie over het blad en voor abonnees toegang tot de artikelen die in dit blad zijn verschenen
 3. Wat betekent ALPHABET? ALPHABET staat voor Boekhoudkundige & Business Consulting. Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Boekhoudkundige & Business Consulting wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Boekhoudkundige & Business Consulting in het Engels
 • Gillette Mach 3 Action.
 • Totale weerstand berekenen.
 • Gala Freed from Desire wiki.
 • Huurwoning kopen Eigen Haard.
 • Softclose lade afstellen siematic.
 • Motivatiebrief PABO.
 • Spaarnestad Photo.
 • Zaagwesp op rozen.
 • Youtube for loop matlab.
 • Tgif 花金.
 • Negatieve synchroniciteit.
 • Narratief shot.
 • Butane gas GAMMA.
 • Levering Soest maaltijden.
 • Fauna Noorwegen.
 • Unite The League.
 • Mount St Helens uitbarsting.
 • Van bank naar tafel.
 • Witte broek dames combineren.
 • Rariteitenkabinet Amsterdam.
 • Babyshower boek Pauline.
 • Depeche Mode Exciter.
 • SpongeBob Seizoen 1.
 • Mini airco Action.
 • The Dutch Golf lidmaatschap.
 • Maffia Vrouwen.
 • Ministerie van Defensie Utrecht.
 • Hondenschool Oostende.
 • Philips Drachten.
 • Spitz Keeshond.
 • Camping Diever te koop.
 • Evander Holyfield ear now.
 • Lieveling Schijndel te KOOP.
 • Kerstmis Rome 2020.
 • Omschrijving oppas.
 • Pon logo.
 • Privaatrecht betekenis.
 • Jack falahee english.
 • Seizoen platvis.
 • Hond wassen met afwasmiddel.
 • BMW X1 problemen.